This page in English

Karin Blomberg

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301270

Rum: P2353

Karin Blomberg

Om Karin Blomberg

Karin Blomberg är professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet och föreståndare för forskningsmiljön Care about Caring.

Forskning
Karins forskning handlar om relationsskapande vård, en vård där värdighet, tillit och delaktighet främjas, oavsett vårdkontext och patientgrupp.

Interventionsstudier bedrivs där olika metoder, arbetssätt och modeller utvecklas, testas och utvärderas i klinisk verksamhet inom såväl sjukhusbaserad vård som kommunal hälso- och sjukvård. Flera av studierna fokuserar på centrala begrepp inom omvårdnadsvetenskap såsom värdighet, compassion, tillit och beröring.

Karins forskning fokuserar även på professionsutveckling och lärande inom och mellan professioner vilket är centralt för en hållbar relationsskapande hälso- och sjukvård. Andra forskningsområden är palliativ vård och fundamentals of care.                                                 

Karin bedriver även studier i tvärvetenskapliga samarbeten om människors uppfattningar om risk för sjukdom och om primär- och sekundärprevention mot cervixcancer. Andra forskningsområden är metodutveckling såsom utveckling och psykometrisk testning av instrument och olika datainsamlingsmetoder.                                                                                

Karin har en betydande publicering av vetenskapliga artiklar, läromedel och presentationer vid nationella och internationella konferenser. Hon är anlitad vetenskaplig expert vid framtagande av nationella riktlinjer och vårdprogram. Hon har även anlitats som granskare vid internationella forskningsansökningar och varit opponent, ledamot i betygsnämnder vid flera nationella och internationella disputationer. Karin ingår i International Advisory Board för tidskriften Nurse Education in Practice, är academic-editor för PLOS ONE, och referee för flera etablerade tidskrifter inom omvårdnad och medicin.                                                                                                                                            

Undervisning
Karin har lång erfarenhet av undervisning bl.a. inom palliativ vård, lärande av praktiska färdigheter och vetenskaplig metod på både grund- och avancerad nivå inom såväl sjuksköterskeprogrammet som läkarprogrammet, samt undervisning inom forskarutbildning och docentkurser. Hon handleder flera doktorander som huvudhandledare och bihandledare. Karin har även erfarenhet som handledare/mentor till post-doc, forskarassistenter och juniora forskare.


Uppdrag

  • Prodekan vid Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.
  • Beredningsgrupp FORTE Vård och vårdorganisation
  • Ordinarie ledamot i Skyddskommittén vid Örebro universitet.
  • Ledamot i styrgruppen för Forum 2.0 samverkan för äldres hälsa och livsvillkor, Region Örebro Län och Örebro läns kommuner.
  • Ledamot i styrgruppen för Akademiskt vårdboende, Region Örebro Län och Örebro läns kommuner.
  • Huvudområdesansvarig för omvårdnadsvetenskap inom sjuksköterskeprogrammet, Örebro universitet.
  • Ansvarig för gruppen inom medicinsk pedagogik vid Örebro universitet.
  • Universitetsrepresentant i SIGHT, Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Bjørk, I. T. , Larsen, K. , Ravik, M. , Reierson, I. Å. , Sommer, I. , Stenholt, B. , Brynildsen, G. , Blomberg, K. & et al. (2021). Development and Testing of an Instrument for Summative Assessment of Practical Skill Performance: A Generalizability Theory Approach. Journal of Nursing Measurement.
Göransson, C. , Wengström, Y. , Hälleberg Nyman, M. , Langius-Eklöf, A. , Ziegert, K. & Blomberg, K. (2020). An app for supporting older people receiving home care - usage, aspects of health and health literacy: a quasi-experimental study. BMC Medical Informatics and Decision Making, 20 (1).
Beeckman, D. , Blomberg, K. , Ericsson, E. & Eriksson, M. (2020). Frånvaron av bevis inget bevis för frånvaro av samband. Läkartidningen.
Göransson, C. , Wengström, Y. , Ziegert, K. , Langius-Eklöf, A. & Blomberg, K. (2020). Self-care ability and sense of security among older persons when using an app as a tool for support. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34 (3), 772-781.
Chaplin, J. , Nilsson, E. , Blomqvist, I. , Stackelberg, M. , Ericsson, M. , Henje, E. , Wicksell, R. , Blomberg, K. & et al. (2020). Translation and cross-cultural adaptation of ten pediatric PROMIS (R) item banks into Swedish. Quality of Life Research, 29 (Suppl. 1), S175-S176.
Sundler, A. J. , Blomberg, K. , Bisholt, B. , Eklund, A. , Windahl, J. & Larsson, M. (2019). Experiences of supervision during clinical education among specialised nursing students in Sweden: A cross-sectional study. Nurse Education Today, 79, 20-24.
Brorson, L. , Eriksson, M. , Blomberg, K. & Stenninger, E. (2019). Fifty years' follow-up of childhood epilepsy: Medical outcome, morbidity, and medication. Epilepsia, 60 (3), 381-392.
Blomberg, K. , Brorson, L. , Stenninger, E. & Eriksson, M. (2019). Fifty-year follow-up of childhood epilepsy: Social, psychometric, and occupational outcome. Epilepsy & Behavior, 96, 224-228.
Blomberg, K. , Lindqvist, O. , Harstäde, C. W. , Söderman, A. & Östlund, U. (2019). Translating the Patient Dignity Inventory. International Journal of Palliative Nursing, 25 (7), 334-343.
Blomberg, K. , Eriksson, M. , Böö, R. & Grönlund, Å. (2019). Using a Facebook Forum to Cope With Narcolepsy After Pandemrix Vaccination: Infodemiology Study. Journal of Medical Internet Research, 21 (4).
Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. , Benzein, E. & Östlund, U. (2018). Dignity-conserving care actions in palliative care: an integrative review of Swedish research. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32 (1), 8-23.
Blomberg, K. , Griffiths, P. , Wengström, Y. , May, C. & Bridges, J. (2018). Interventions for compassionate nursing care: A systematic review (vol 62, pg 137, 2016). International Journal of Nursing Studies, 83, 104-105.
Göransson, C. , Eriksson, I. , Ziegert, K. , Wengström, Y. , Langius-Eklöf, A. , Brovall, M. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2018). Testing an app for reporting health concerns: Experiences from older people and home care nurses. International Journal of Older People Nursing, 13 (2).
Feo, R. , Conroy, T. , Jangland, E. , Muntlin Athlin, A. , Brovall, M. , Parr, J. , Blomberg, K. & Kitson, A. (2018). Towards a standardised definition for fundamental care: a modified Delphi study. Journal of Clinical Nursing, 27 (11-12), 2285-2299.
Langius-Eklöf, A. , Christiansen, M. , Lindström, V. , Blomberg, K. , Hälleberg Nyman, M. , Wengström, Y. & Sundberg, K. (2017). Adherence to Report and Patient Perception of an Interactive App for Managing Symptoms During Radiotherapy for Prostate Cancer: Descriptive Study of Logged and Interview Data. JMIR Cancer, 3 (2).
Algilani, S. , Langius-Eklöf, A. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2017). An interactive ICT-platform for early assessment and management of patient-reported concerns among older adults living in ordinary housing: development and feasibility. Journal of Clinical Nursing, 26 (11-12), 1575-1583.
Sundberg, K. , Wengström, Y. , Blomberg, K. , Hälleberg-Nyman, M. , Frank, C. & Langius-Eklöf, A. (2017). Early detection and management of symptoms using an interactive smartphone application (Interaktor) during radiotherapy for prostate cancer. Supportive Care in Cancer, 25 (7), 2195-2204.
Wilhelmsson, A. , Roos, M. , Hagberg, L. , Wengström, Y. & Blomberg, K. (2017). Motivation to uphold physical activity in women with breast cancer during adjuvant chemotherapy treatment. European Journal of Oncology Nursing, 29, 17-22.
Ewertsson, M. , Bagga-Gupta, S. & Blomberg, K. (2017). Nursing students' socialisation into practical skills. Nurse Education in Practice, 27, 157-164.
Hälleberg Nyman, M. , Frank, C. , Langius-Eklöf, A. , Blomberg, K. , Sundberg, K. & Wengström, Y. (2017). Patients' Perspective on Participation in Care With or Without the Support of a Smartphone App During Radiotherapy for Prostate Cancer: Qualitative Study. JMIR mhealth and uhealth, 5 (7).
Göransson, C. , Wengström, Y. , Ziegert, K. , Langius-Eklöf, A. , Eriksson, I. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2017). Perspectives of health and self-care among older persons: to be implemented in an interactive interactive information and communication technology-platform. Journal of Clinical Nursing, 26 (23-24), 4745-4755.
Brohede, S. , Wijma, B. , Wijma, K. & Blomberg, K. (2016). 'I will be at death's door and realize that I've wasted maybe half of my life on one body part': the experience of living with body dysmorphic disorder. International journal of psychiatry in clinical practice (Print), 20 (3), 191-198.
Blomberg, K. , Wengström, Y. , Sundberg, K. , Browall, M. , Isaksson, A. , Hälleberg Nyman, M. & Langius-Eklöf, A. (2016). Symptoms and self-care strategies during and six months after radiotherapy for prostate cancer: Scoping the perspectives of patients, professionals and literature. European Journal of Oncology Nursing, 21, 139-145.
Blomberg, K. , Isaksson, A. , Allvin, R. , Bisholt, B. , Ewertsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & et al. (2016). Work stress among newly graduated nurses in relation to workplace and clinical group supervision. Journal of Nursing Management, 24 (1), 80-87.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2015). Decision-making process of prenatal screening described by pregnant women and their partners. Health Expectations, 18 (5), 1582-1592.
Langius-Eklöf, A. , Yvonne, W. , Blomberg, K. , Hälleberg Nyman, M. , Browall, M. & Sundberg, K. (2015). En interaktiv applikation för mobil och läsplatta: ett patientstöd med focus på personcentrerad, säker och kostnadseffektiv vård. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, 4, 53-59.
Ross, A. , Ohlsson, U. , Blomberg, K. & Gustafsson, M. (2015). Evaluation of an intervention to individualise patient education at a nurse-led heart failure clinic: a mixed-method study. Journal of Clinical Nursing, 24 (11-12), 1594-1602.
Sundberg, K. , Eklöf, A. L. , Blomberg, K. , Isaksson, A. & Wengström, Y. (2015). Feasibility of an interactive ICT-platform for early assessment and management of patient-reported symptoms during radiotherapy for prostate cancer. European Journal of Oncology Nursing, 19 (5), 523-528.
Wätterbjörk, I. , Sahlberg-Blom, E. , Nilsson, K. & Blomberg, K. (2015). Reasons for declining extended information visit on prenatal screening among pregnant women and their partners. Prenatal Diagnosis, 35 (12), 1232-1237.
Östlund-Lagerström, L. , Blomberg, K. , Algilani, S. , Schoultz, M. , Kihlgren, A. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2015). Senior orienteering athletes as a model of healthy aging: a mixed-method approach. BMC Geriatrics, 15.
Gustafsson, M. , Blomberg, K. & Holmefur, M. (2015). Test-retest reliability of the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) scale. Nurse Education in Practice, 15 (4), 253-257.
Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Blomberg, K. , Holmström, I. K. & Allvin, R. (2015). Use of technical skills and medical devices among new registered nurses: A questionnaire study. Nurse Education Today, 35 (12), 1169-1174.
Ewertsson, M. , Allvin, R. , Holmström, I. K. & Blomberg, K. (2015). Walking the bridge: Nursing students' learning in clinical skill laboratories. Nurse Education in Practice, 15 (4), 277-283.
Nordin Olsson, I. , Wätterbjörk, I. & Blomberg, K. (2014). Registered nurses’ perception of their professional role regarding medication management in nursing care of the elderly. Journal of Nursing Education and Practice, 4 (2), 153-161.
Blomberg, K. , Bisholt, B. , Engström, A. K. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & Gustafsson, M. (2014). Swedish nursing students' experience of stress during clinical practice in relation to clinical setting characteristics and the organisation of the clinical education. Journal of Clinical Nursing, 23 (15-16), 2264-2271.
Kraft, M. , Blomberg, K. & Hedman, A. R. (2014). The health care professionals' perspectives of collaboration in rehabilitation: an interview study. International Journal of Older People Nursing, 9 (3), 209-216.
Graaf [Olsson-Graaf], T. , Kihlgren, A. , Ehnfors, M. & Blomberg, K. (2013). Communication patterns in coordinated care planning conferences with older patients. Journal of Nursing Education and Practice, 3 (10), 35-49.
Sundberg, K. , Langius [Langius-Eklöf], A. , Blomberg, K. , Isaksson, A. & Wengström, Y. (2013). Feasibility and acceptability of an interactive mobile phone application for early detection of patient reported symptom distress in prostate cancer. European Journal of Cancer, 49, S280-S280.
Blomberg, K. , James, I. & Kihlgren, A. (2013). Meanings over time of working as a nurse in elderly care. The open nursing journal, 7, 107-113.
Odencrants, S. , Bjuström, T. , Wiklund, N. & Blomberg, K. (2013). Nutritional status, gender and marital status in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing, 22 (19-20), 2822-2829.
Blomberg, K. , Ohlsson, U. , James, I. & Kihlgren, A. (2013). Views on leadership and competence among formal leaders in care of older adults: differences over time. Journal of General Practice, 1 (4).
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2012). Pregnant women's and their partners' perception of an information model on prenatal screening. Prenatal Diagnosis, 32 (5), 461-466.
Gustafsson, M. , Windahl, J. & Blomberg, K. (2012). Ten years follow-up of trauma-related psychological distress in a cohort of patients with acute traumatic hand injury. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 16 (3), 128-135.
Blomberg, K. , Widmark, C. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. & Tishelman, C. (2011). Between youth and adulthood: focus group discussions with 30-year-old women about cervical cancer and its prevention in urban Sweden. Cancer Nursing, 34 (3), e11-e20.
Blomberg, K. , Forss, A. , Ternestedt, B. & Tishelman, C. (2009). From 'silent' to 'heard': professional mediation, manipulation and women's experiences of their body after an abnormal Pap smear. Social Science and Medicine, 68 (3), 479-486.
Blomberg, K. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. & Tishelman, C. (2008). How do women who choose not to participate in population-based cervical cancer screening reason about their decision?. Psycho-Oncology, 17 (6), 561-569.
Tishelman, C. , Bergenmar, M. , Bernhardson, B. , Blomberg, K. , Börjeson, S. , Foderus, H. , Leveälahti, H. , Sahlberg-Blom, E. & et al. (2008). Using undergraduate nursing students as mediators in a knowledge transfer programme for care for patients with advanced cancer. European Journal of Cancer Care, 17 (3), 253-260.
Blomberg, K. , Widmark, C. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. & Tishelman, C. (2008). Young women's reasoning about cervical cancer, its causes, and prevention. Gender Medicine, 5 (3), 342-343.
Blomberg, K. & Sahlberg-Blom, E. (2007). Closeness and distance: a way of handling difficult situations in daily care. Journal of Clinical Nursing, 16 (2), 244-254.
Blomberg, K. , Carol, T. & Britt-Marie, T. (2005). How do women reason about choosing not to participate in population-based cervical cancer screening in Sweden. European Journal of Cancer Supplements, 3 (2), 451-451.
Tishelman, C. , Bernhardson, B. , Blomberg, K. , Börjeson, S. , Franklin, L. , Johansson, E. , Leveälahti, H. , Sahlberg-Blom, E. & et al. (2004). Complexity in caring for patients with advanced cancer. Journal of Advanced Nursing, 45 (4), 420-429.
Wätterbjörk, I. , Sahlberg-Blom, E. , Nilsson, K. & Blomberg, K. (). Views on prenatal screening among pregnant women and partners declining an extended information. .

Artiklar, forskningsöversikter

Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2020). Dignity-conserving care for persons with palliative care needs - identifying outcomes studied in research: An integrative review. Palliative & Supportive Care, 18 (6), 722-740.
Blomberg, K. , Griffiths, P. , Wengström, Y. , May, C. & Bridges, J. (2016). Interventions for compassionate nursing care: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 62, 137-155.
Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Blomberg, K. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2014). Exploring the concept of optimal functionality in old age. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 7, 69-79.
Albrow, R. , Blomberg, K. , Kitchener, H. , Brabin, L. , Patnick, J. , Tishelman, C. , Törnberg, S. , Sparen, P. & et al. (2014). Interventions to improve cervical cancer screening uptake amongst young women: A systematic review. Acta Oncologica, 53 (4), 445-451.

Böcker

James, I. , Blomberg, K. , Sjöman, L. & Kihlgren, A. (2013). En meningsfull vardag för äldre personer i äldreomsorgen?: Litteraturöversikt. Kumla: Inger James.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Blomberg, K. (2009). Från inbjudan till uppföljning: kvinnors erfarenheter av att delta eller inte delta i cervixcancerscreening. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Karolinska Institutet.

Konferensbidrag

Söderman, A. , Werkander Harstäde, C. , Östlund, U. & Blomberg, K. (2020). DCI-SWE : ett arbetssätt för att bevara äldre personers värdighet inom allmän palliativ vård. Konferensbidrag vid 6:e Nationella konferensen i palliativ vård, Östersund, Sverige, Mars 11-12, 2020..
Söderman, A. , Werkander Harstäde, C. , Östlund, U. & Blomberg, K. (2020). DCI-SWE : ett arbetssätt för att bevara äldre personers värdighet inom allmän palliativ vård. Konferensbidrag vid 6:e Nationella konferensen i palliativ vård, Östersund, Mars 11-12, 2020..
Brorson, L. , Blomberg, K. , Eriksson, M. & Stenninger, E. (2020). Fifty years’ follow up of childhood epilepsy - medical and psycho-social outcomes. Konferensbidrag vid 1st North American Epilepsy Congress: Connecting the worldwide epilepsy community virtually. Virtual meeting, September 24-27, 2020.
Söderman, A. , Werkander Harstäde, C. , Östlund, U. & Blomberg, K. (2020). The Swedish dignity care intervention for older persons with palliative care needs in home care: experiences from nurses. I: Abstracts from the 11th EAPC World Research Congress Online, 7th – 9th October 2020. Konferensbidrag vid The 11th EAPC World Research Congress Online, October 7-9, 2020..
Chaplin, J. E. , Hultgren, B. , Lysholm, J. , Nilsson, E. , Stackelberg, M. , Eriksson, M. , Blomberg, K. , Blomqvist, I. & et al. (2020). Translation and cross-cultural adaptation of ten paediatric PROMIS® item banks into Swedish. Konferensbidrag vid 27th annual ISOQOL conference (virtual conference), October 19-23, 2020.
Blomberg, K. , Eriksson, M. , Böö, R. & Grönlund, Å. (2019). Coping with narcolepsy after Pandemrix®vaccination using a Facebook forum. Konferensbidrag vid 6th Nordic Narcolepsy Symposium, Uppsala, Sweden, 7-8 februari, 2019.
Stenninger, E. , Blomberg, K. , Eriksson, M. & Brorson, L. (2019). Epilepsi: 50 års uppföljning. Konferensbidrag vid Barnveckan 2019, Örebro, Sweden, 1-4 April, 2019.
Söderman, A. , Werkander Harstäde, C. , Hälleberg Nyman, M. , Östlund, U. & Blomberg, K. (2019). Home care nurses’ experiences of the Swedish Dignity Care Intervention (DCI-SWE). Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, Örebro, Sweden, December 9, 2019.. Örebro University.
Runngren, E. , Eriksson, M. & Blomberg, K. (2019). School nurse’s experiences of offering HPV vaccination to young girls in a Swedish vaccination program. Konferensbidrag vid School Nurses International Conference (SNI), Stockholm, Sweden, 22-26 July, 2019.
Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2018). En intervention för att bevara sköra äldre personers värdighet: utveckling och anpassning till en svensk kontext . I: Forskningen och utvecklingens dag, 2018. Konferensbidrag vid Forskningen och utvecklingens dag, Örebro, Sweden, 12 April, 2018. Örebro:
Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2018). Enhancing dignity in older persons in Sweden: adaptation of the Dignity Care Intervention. I: 24th Nordic Congress of Gerontology. Konferensbidrag vid 24th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norway, 2-4 May, 2018.
Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2018). The adaptation of the Dignity Care Intervention to a Swedish context. I: Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the future, 2018. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the future, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Chaplin, J. , Lysholm, J. , Hultgren, B. , Nilsson, E. , Lindqvist, H. , Wenemark, M. , Dennhag, I. , Wuttge, D. & et al. (2018). Varför ska du använda PROMIS?: Nytt system för patientrapporterad utfallsmått. Konferensbidrag vid Nationella patientsäkerhetskonferensen, Stockholm, Sweden, 19-20 September, 2018.
Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. , Söderman, A. , Benzein, E. & Östlund, U. (2016). Anpassning av “the Dignity Care Intervention” till svenska förhållanden. Konferensbidrag vid 4:e Nationella konferensen i palliativ vård, Malmö, Sweden, 15-16 mars, 2016.
Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. , Eva, B. & Östlund, U. (2016). Dignity conserving care actions in palliative care: An integrative review of Swedish research literature. Konferensbidrag vid European Oncology Nursing Society Conference (EONS 10, Dublin, Ireland, October 17-18, 2016.
Christiansen, M. , Langius-Eklöf, A. , Lindström, V. , Blomberg, K. , Hälleberg Nyman, M. , Wengström, Y. & Sundberg, K. (2016). High acceptability of a smartphone application for daily symptom reporting and management during radiotherapy for prostate cancer. Konferensbidrag vid European Oncology Nursing Society Conference (EONS 10) Dublin, Ireland, October 17-18, 2016.
Odencrants, S. , Blomberg, K. & Wallin, A. (2016). Meal is an activity involving at least two persons: meals from older persons´perspective. Konferensbidrag vid ESPEN – The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, Copenhagen, Denmark, 17-20/9, 2016.
Stackelberg, M. , Blomberg, K. , Eriksson, M. & Chaplin, J. (2016). Progress in the cultural adaptation of four PROMIS® pediatric item banks for use in Sweden. Konferensbidrag vid 2016 PROMIS Health Organization Conference, Copenhagen, Denmark, 23-24 October, 2016.
Blomberg, K. , Werkander Harstäde, C. , Benzein, E. & Östlund, U. (2016). Translation and adapting the Patient Dignity Inventory to a Swedish palliative care context. Konferensbidrag vid European Oncology Nursing Society Conference (EONS 10) in Dublin, Ireland, October 17-18, 2016.
Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Blomberg, K. , Holmström, I. & Allvin, R. (2016). Use of technical skills and medical devices among new registered nurses: a questionnaire study. New registered nurses’ use of technical skills and possibility for continued learning. Konferensbidrag vid AMEE –An international association for medical education. International Conference. Barcelona, Spain, 2016 27-31/8..
Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. , Söderman, A. & Östlund, U. (2015). Adapting the Dignity Care Intervention to a Swedish Context. I: 978-0-9542022-3-1. Konferensbidrag vid 14th Congress of the European Association for Palliative Care, Copenhagen, Denmark, 8-10 May, 2015.
Göransson, C. , Ziegert, K. , Wengström, Y. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2015). Feasibility and acceptability of an interactive ICT-platform in older adults for participatory care. Konferensbidrag vid ACENDIO 2015 - 10th biennial conference of the association for common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes: eHealth and Nursing –Knowledge for patient care, Bern, Switzerland, 16-18 April, 2015 (ss. 328-330). Association for Common European Nursing Diagnoses (ACIENDO).
Göransson, C. , Ziegert, K. , Wengström, Y. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2015). The elderly persons´ experiences of reporting health status in an ICT-platform. Konferensbidrag vid International Philosophy Of Nursing Society (IPONS) Conference 2015, Technology, Health Care and Person-centeredness: Beyond Utopia and Dystopia. Thinking the Future, Stockholm, August 24-26 August, 2015.
Blomberg, K. , Eriksson, M. , Eriksson, M. , Grönlund, Å. , Jonsson, Ö. & Leissner, L. (2015). Trust and mistrust, quality-of-life and need for support: essons from narcolepsy-afflicted children and adolescents after the swine flu vaccination. I: 3rd Nordic Symposium on Narcolepsy. Konferensbidrag vid 3rd Nordic Symposium on Narcolepsy, Örebro 5-6 October, 2015.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Sahlberg Blom, E. & Nilsson, K. (2014). Barnmorskan informerar om fosterdiagnostik: vad tycker kvinnan och partnern och hur bestämmer de sig?. Konferensbidrag vid Kvalitetsdag, Primärvården, Örebro läns landsting, Örebro, 2014.
Algilani, S. , Langius-Eklöf, A. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2014). Can assessment of health on a ICT-platform improve optimal functionality and lead to participatory care among older adults?. I: eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine. Konferensbidrag vid eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine, Barcelona, March 23-27, 2014 (ss. 201-204). Wilmington DE: International Academy, Research and Industry Association (IARIA).
Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. & Ulrika, Ö. (2014). Dealing with Guilt, Shame, and Dignity in End-of-Life Care: Workshop. Konferensbidrag vid 20th International Congress on Palliative Care, September 9-12, Montréal, Canada.
Sundberg, K. , Wengström, Y. , Blomberg, K. , Hälleberg-Nyman, M. & Langius-Eklöf, A. (2014). Developing and evaluating an interactive ICT-application: a methodological challenge. I: Nordic Conference in Nursing Research 2014. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research, 10-12 juni 2014, Odense, Danmark..
James, I. , Blomberg, K. , Liljekvist, E. & Kihlgren, A. (2013). A Meaningful Day For Older Persons In Municipal Care: Guidelines For The Care. Konferensbidrag vid 11th International Family Nursing Conference, 19-22 June 2013, Minnesota, USA..
Gustafsson, M. , Bisholt, B. , Blomberg, K. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. & Sundler, A. J. (2013). Different nurse teacher models in the clinical practice of nursing students. I: NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference. Konferensbidrag vid NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference, Cambridge, UK, 3-5 September, 2013.
Algilani, S. , Blomberg, K. , Kihlgren, A. & Langius-Eklöf, A. (2013). Individualised care with modern technology: Usability and Feasibility of an E-health platform including a Health measure, Self-Care advices and Alarms. Konferensbidrag vid AAL forum (Ambient Assisted Living). Impacting individuals, society and economic growth. 24-26 september 2013, Norrköping..
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Sahlberg Blom, E. & Nilsson, K. (2013). Information aboutprenatal screening: midwives informs in two steps. Konferensbidrag vid International Council of Nursing Melbourne, Australia, 18-22 May, 2013.
Ewertsson, M. , Allvin, R. , Holmström, I. & Blomberg, K. (2013). Nurse students’ experiences of learning in clinical skills laboratory: the bridge between university and clinical settings. I: Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research 2013. Konferensbidrag vid Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research, 13-14 november, 2013, Lund.
Sundler, A. J. , Björk, M. , Ohlsson, U. , Bisholt, B. , Kullén Engström, A. , Blomberg, K. & Gustafsson, M. (2013). Nursing students experiences of the supervisory relationship during their last clinical place-ment in the nursing programme. Konferensbidrag vid NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference, Cambridge, UK, 3-5 september, 2013.
Blomberg, K. , Allvin, R. , Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler Johansson, A. & Bisholt, B. (2012). Clinical group supervision in nursing education for integrate ethical reasoning: students and supervisors’ view. Konferensbidrag vid 13th International Nursing Ethics Conference, Izmir, Turkey, October 4 – 6, 2012.
Sundberg, K. , Blomberg, K. , Isaksson, A. , Langius-Eklöf, A. & Wengström, Y. (2012). E-hälsa på patientens villkor - så mycket bättre. Säker och lättillgänglig vård för patienter med prostatacancer. Konferensbidrag vid Medicinska riksstämman, Läkarsällskapet, Stockholm, 28-30 November, 2012.
Sundberg, K. , Wengström, Y. , Blomberg, K. , Isaksson, A. & Langius-Eklöf, A. (2012). Feasibility and acceptability of an interactive mobile phone system for collecting and managing patient reported symptoms in prostate cancer. I: 6th NOVO Symposium Sustainable Health Care: Continuous Improvement of Processes and Systems. Konferensbidrag vid 6th NOVO symposium: Sustainable Health Care: Continuous Improvement of Processes and Systems, Stockholm, 15-16 November 2012 (ss. 52-52). Novo.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2012). Gravida kvinnors och deras partners beslut om KUB-test. Konferensbidrag vid Vårdforskningens dag, Örebro Universitet/Örebro läns landsting, Örebro, 14 November, 2012.
Blomberg, K. , Bisholt, B. , Sundler Johansson, A. , Kullén Engström, A. & Gustafsson, M. (2012). Riskfaktorer för stress hos sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. I: Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar möjligheter och utmaningar. Konferensbidrag vid Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet. Stockholm, 17-18 November, 2012.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2012). To decide about prenatal screening. Konferensbidrag vid 13th International Nursing Ethics Conference, Imizir, Turkey, 4-6th October, 2012.
Bisholt, B. , Blomberg, K. , Sundler Johansson, A. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. & Gustafsson, M. (2012). Vårdorganisation och sjuksköterskestudenters värdering av lärandemiljö. I: Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. Konferensbidrag vid Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar, Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet. Stockholm, 17-18 November, 2012.
Rydholm Hedman, A. , Blomberg, K. , Wadström, C. & Langius-Eklöf, A. (2011). Self-reported Quality of Life in women with breast cancer – a 1 year follow-up study. Konferensbidrag vid 15th International Nursing Research Conference, November 15th to 18th 2011, Madrid, Spain..
Blomberg, K. , Widmark, C. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. & Tishelman, C. (2010). Focus group discussions with 30-year old women about cervical cancer and its prevention in urban Sweden. I: 16 th International Conference on Cancer Nursing. Konferensbidrag vid 16 th International Conference on Cancer Nursing, 7-11 mars, 2010, Atlanta, USA..
Widmark, C. , Blomberg, K. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. , Levál, A. & Tishelman, C. (2010). How can young women be encouraged to attend cervical cancer screening?: Suggestions from face-to face and internet focus group discussions with 30 year old women in Stockholm, Sweden. I: 16 th International Conference on Cancer Nursing 2010. Konferensbidrag vid 16 th International Conference on Cancer Nursing, 7-11 mars, 2010, Atlanta, USA..
Jensen, J. , Ebkar, M. , Levál, A. , Tishelman, C. , Törnberg, S. , Widmark, C. & Blomberg, K. (2010). How do 30-year old women reason about vaccinations against Human Papilloma virus?: A focus group study from Sweden. Konferensbidrag vid 16th International Conference on Cancer Nursing, 7-11 mars, 2010, Atlanta, USA..
Blomberg, K. , Widmark, C. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. & Tishelman, C. (2010). How do young women reason about participation in cervical cancer screening in urban Sweden?. I: 15th International Conference on Cancer Nursing. Konferensbidrag vid 15th International Conference on Cancer Nursing, 17-21 augusti, 2008, Singapore..
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik. Konferensbidrag vid Svenska Barnmorskeförbundet.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik. Konferensbidrag vid Vårdforskningens dag, Örebro Universitet/Örebro länslandsting.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik: en kvalitativ studie. Konferensbidrag vid Svensk förening för obstetrik & gynekologi.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik: resultat från en kvalitativ studie. Konferensbidrag vid Mödrahälsovårdsdag, Örebro läns landsting.
Blomberg, K. , Ternestedt, B. & Tishelman, C. (2008). How do women who choose not to participate in population-based cervical cancer screening reason about their decision?. I: 15th International Conference on Cancer Nursing. Konferensbidrag vid 15th International Conference on Cancer Nursing, 17-21 augusti, 2008, Singapore..
Blomberg, K. , Tishelman, C. & Ternestedt, B. (2005). Women’s reasoning about not participate in population-based cervical cancer screening. I: Advanced Health Sciences of Tomorrow. Konferensbidrag vid Advanced Health Sciences of Tomorrow, Mälardalens universitet, Västerås..

Manuskript

Göransson, C. , Wengström, Y. , Hälleberg Nyman, M. , Langius-Eklöf, A. , Ziegert, K. & Blomberg, K. Evaluating an app for older people : interaction, health and health literacy, a quasi-experimental study.
Söderman, A. , Hälleberg Nyman, M. , Werkander Harstäde, C. , Johnston, B. & Blomberg, K. Maintaining older persons’ dignity : A process evaluation of the Swedish Dignity Care Intervention in municipal palliative care.
Ewertsson, M. , Bagga-Gupta, S. & Blomberg, K. Nursing students’ socialisation into practical skills.
Göransson, C. , Wengström, Y. , Ziegert, K. , Langius-Eklöf, A. & Blomberg, K. Self-care ability and sense of security among older persons when using an app as a tool for support.

Rapporter

Adlitzer, H. , Andershed, B. , Axelsson, B. , Blomberg, K. , Fridegren, I. , Friedrichsen, M. , Fürst, C. , Heedman, P. & et al. (2016). Palliativ vård i livets slutskede: Nationellt vårdprogram. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.
Tishelman, C. , Bergenmar, M. , Berhardson, B. , Eva, J. , Leveälahti, H. , Ternestedt, B. , Blomberg, K. , Helena, F. & et al. (2007). Förbättrad kvalitet för patienter med avancerad cancer genom ett undervisnings- och utbytesprogram. Cancerfondens utvecklingsprojekt 2000-2002. Slutrapport.. Stockholm: Cancerfonden.

Övrigt