Forskningsprojekt

Yngre personer med demenssjukdom och närstående till dessa personer

Om projektet

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Samarbetspartners

  • Liisa Palo-Bengtsson, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Sten Anttila, Socialstyrelsen