Forskningsprojekt

Folkhögskolans praktiker i förändring 2006-2009

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektet har studerat Folkhögskolans förändringar i praktiken. Ett centralt begrepp har varit praxis. En publikation ? Folkhögskolans praktiker i förändring ? består av ett antal artiklar som behandlar några av de delstudier som bedrivits i projektet. En forskningsrapport är under utarbetande och kommer att publiceras i serien Örebro Studies in education.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)