Forskningsprojekt

Text- och kunskapsutveckling i skolan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Vi utgår då från att texter är sammansatta av olika delar, som vi kallar textaktiviteter. Vi utgår också från att vi människor tidigt lär oss ett fåtal textaktiviteter - t.ex. berättelse och beskrivning. I takt med att skrivandet utvecklas lär vi oss - förhoppningsvis! - behärska ett komplext skrivande där olika textaktiviteter kombineras till det vi kallar genrer, alltså socialt erkända textslag som platsansökan, reportage osv.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Karolina Wirdenäs, Stockholms universitet
  • Per Holmberg, Göteborgs universitet