Forskningsprojekt

Läkemedel och äldre - kartläggning och intervention

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Bakgrund
Läkemedel är en viktig behandlingsform för äldre människor med demenssjukdom. Med stigande ålder förändras kroppens förmåga att ta upp, fördela, omvandla och utsöndra läkemedel. En viktig konsekvens av detta är att risken för läkemedelsbiverkningar ökar påtagligt.

Syfte
Övergripande syften med studierna är

?Att studera läkemedelsanvändningen och dess kvalitet hos äldre vårdtagare vid särskilda boenden
?Att studera läkemedelsanvändningen i förhållande till vårdbehov
?Att studera läkemedelsanvändningen ur ett genusperspektiv och över tid
?Att studera hur intervention, i form av dels handledning och utbildningsinsatser till
personal, dels taktil stimulering till äldre i särskilt boende, påverkar läkemedelsanvändningen

Metod: Läkemedelsanvändning
Data angående läkemedel har insamlats med bedömningsinstrumentet RAI/MDS (Morris m.fl.,1997; Hansebo m.fl., 1998) version 2.1 där varje läkemedel registreras med läkemedlets namn. Läkemedelsnamnen bearbetas vidare och klassificeras utifrån ATC-systemet (Anatomical, Therapeutic and Chemical classification, WHO) med hjälp av ett specialgjort dataprogram (Monitor, Fastbom 2005).

Utifrån den databas som tidigare erhållits genom RAI-bedömningar bearbetas data i statistikprogrammet SPSS för att närmare studera användningen av läkemedel i förhållande till variabler som belyser vårdbehov.

Medverkande:
Studierna sker i samarbete mellan Örebro universitet, institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet och Primärvården Gävleborg. Externa medel har erhållits från Demensförbundet.

Forskare

Finansiärer

  • Demensförbundet