This page in English

Forskningsprojekt

Mediediskursen om den Bolivarianska revolutionen i Venezuela

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Utifrån ett kritiskt perspektiv söker avhandlingen undersöka den ideologiska sammansättningen i den medierade diskursen om den Bolivarianska revolutionen i Venezuela. Detta för att utröna hur mediediskursen reproducerar eller utmanar hegemoniska strukturer, såväl politiska som diskursiva. Utifrån kritisk diskursanalys studerar avhandlingen diskursen i tre dagstidningar: Dagens Nyheter, El País (Uruguay) och New York Times.

Doktorand: Ernesto Abalo
Huvudhandledare: Leonor Camauër

Finansiärer

  • Örebro universitet