Forskningsprojekt

Förnyelseprocesser i näringslivet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Hultman

Forskningsämne

Inom detta program studeras den brist på förnyelse som kännetecknar svensk industri. De betydande vinster som genererats under 2000-talet kommer i hög utsträckning från produktivitetsförbättringar och, under den tidigare högkonjunkturen, ett mycket högt kapacitetsutnyttjande - och i alltför liten omfattning från reell förnyelse och kommersialisering av innovationer. Under den nu aktuella lågkonjunkturen illustreras det tydligt genom kraftigt fallande vinster när kapacitetsutnyttjandet faller. Projektet drivs tillsammans med Stockholms universitet och Mälardalens högskola. Det huvudsakliga empiriska arbetet görs av doktorander vid Mälardalens högskola och inom Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Forskare

Samarbetspartners