Forskningsprojekt

Entreprenöriell orientering och lönsamhet/tillväxt

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Detta projekt syftar till att, baserat på kvantitativ longitudinell data, kritiskt analysera sambandet mellan företags benägenhet till förändring (definierat som entreprenöriell orientering) och "performance" i form av lönsamhet och tillväxt.

Finansiärer

  • Örebro universitet