Forskningsprojekt

Strategiska resurser och varaktiga konkurrensfördelar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

I projektet analyseras hur företags resurser och processer kan förädla och generera varaktiga konkurrensfördelar. Inom ramen för detta projekt genomförs ett antal delstudier med utgångspunkt i resursbaserad teori. Exempel på studier är utvecklandet av en resursbaserad typologi för mindre företag, analys av sambandet mellan strategiska resurser och lönsamhet, samt en komparativ analys av strategiska resursers betydelse i en kinesisk kontra västerländsk kontext.

Finansiärer

  • Örebro universitet