This page in English

Forskningsprojekt

Affärsidé och inre effektivitet i tjänsteprocesser

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

I projektet utvecklas en modell för bedömning av inre effektivitet i tjänsteprocesser. Modellen är ett effektivt verktyg för att skapa fungerande och effektiva processer i alla typer av organisationer. Koppling mellan affärsidéns utformning och den interna organisationens utformning och därmed sammanhängande inre effektivitet är centrala frågeställningar i projektet.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet