This page in English

Forskningsprojekt

Klimatförändringens upp- och nedgång i medierna

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Klimatförändringen, vår tids kanske viktigaste fråga för hållbar samhällsutveckling, har under flera år haft en central position i svenska nyhetsmedier.

I takt med det misslyckade Köpenhamnsmötet, "Climategate" och kalla vintrar tycks dock klimatfrågans nyhetsvärde ebba ut (pressens klimatrapportering har nära nog halverats under perioden juli-december 2010 jämfört med samma period 2009).

Nyhetsbevakningens minskade omfång medför risken att medborgarna inte längre uppfattar att klimatproblematiken fortfarande är aktuell. Forskning har visat att uppmärksamheten för miljöfrågor tenderar att gå upp och ner i cykler i det offentliga samtalet och det är viktigt att inte bara undersöka "uppgången" av en specifik miljöfråga, vilket redan gjorts vid Medie- och kommunikationsvetenskap i Örebro i projektet "From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change in the Media and among Citizens" utan även "nedgången", och möjliga implikationer av denna.

Projektet, som startar 2012, studerar därför "post-Köpenhamnsfasen" och jämför denna med "pre-Köpenhamnsfasen" med avseende på hur klimatförändringen framställs i medierna.

Kritisk diskursanalys (CDA) utgör teoretisk ram och projektet består av kvantitativa och kvalitativa textanalyser av klimatrapporteringen.