This page in English

Forskningsprojekt

Globala medier, globala transformationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet studerar gamla och nya medier i en global kontext och transformationen av:

  • Identitet (nationalitet, religion, ideologi, m.m.)
  • Demokrati (yttrandefrihet, politiskt deltagande, medborgarskap), och
  • Journalistik (teknologi, professionsrollen, m.m.)

Gruppen sammanträder två gånger per termin. Ett av mötena ägnas åt praktiska diskussioner (nyheter, planer, osv), medan det andra ägnas åt diskussion av aktuella akademiska texter.

Gruppen består av forskare och doktorander vilkas individuella projekt berör en eller flera av de listade transformationsområdena. Deltagarna samarbetar genom att: planera och arrangera workshops, arbeta med forskningsansökningar, dela med sig av nyheter från fältet, diskutera nya forskningsbidrag till fältet.

4-5 november 2013 arrangerar forskargruppen genom Peter Berglez, Ahmed Elgody, Anna Roosvall och Johanna Stenerssen en internationell workshop kallad Transformations in Journalism. Keynotes: Mark Deuze, Ansgard Heinrich, Adrienne Russell, Karin Wahl-Jörgensen.

Workshopen har fått bidrag av Riksbankens Jubileumsfond.