This page in English

Forskningsprojekt

Sexdeterminering och differentiering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Per-Erik Olsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Hos däggdjur är sexdeterminering oftast beroende på könsspecifika kromosomer. Även om detta också är fallet hos många fiskarter så finns det arter, som t.ex. zebrafisk där inga könskromosomer har identifierats och där mekanismerna för sexdeterminering och differentiering förblir okända.

Under tidig fosterutveckling passerar zebrafisk genom ett stadium där alla individer har en juvenile ovarie struktur. De signaler som leder till den slutliga transformationen till testikel eller upprätthållande av äggstockarna har ännu inte blivit klarlagda. Testikelns differentiering kräver apoptos för att avlägsna den tidiga äggstocksvävnaden och ge plats för utveckling av en testikel.

Det första synliga tecknet på att testiklar utvecklas är bildandet av apoptotiska oocyter i juvenila ovarier som leder till hålrum som fungerar som primära platser för tidig testikelutveckling. Förlust av primordiala könsceller hos zebrafisk resulterar också i maskulinisering, som även visats i andra arter som japansk medaka, kyckling och vissa däggdjur. Studier visar att zebrafisk har ett komplext system för sexdeterminering och gonad differentiering där mekanismerna återstår att klarlägga. Vårt fokus ligger på att utreda den roll apoptotisk signalering har under differentiering av zebrafisk gonader och vilka signalvägar som är inblandade i denna process. Vi studerar betydelsen av NFκB och dess nedströmsgener i regleringen av gonaddifferentiering.

Föreslagen modell för Zebrafisk sexdifferentiation

Utvalda publikationer

Pradhan A, Olsson PE. 2014. Juvenile ovary to testis transition in zebrafish involves inhibition of ptges. Biol Reprod. 91(2):33, 1-15

Reyhanian Caspillo N, Volkova K, Hallgren S, Olsson PE, Porsch-Hällström I. 2014. Short-term treatment of adult male zebrafish (Danio Rerio) with 17α-ethinyl estradiol affects the transcription of genes involved in development and male sex differentiation. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 164:35-42

Pradhan A, Khalaf H, Ochsner SA, Sreenivasan R, Koskinen J, Karlsson M, Karlsson J, McKenna NJ, Orbán L, Olsson PE. 2012. Activation of NF-κB protein prevents the transition from juvenile ovary to testis and promotes ovarian development in zebrafish. J Biol Chem. 287(45):37926-38.

Orban, L., Sreenivasan, R., Olsson P.-E. (2009) Long and winding roads: Testis differentiation in zebrafish. Mol Cell. Endocrinol. 312, 35-41.

von Hofsten, J and Olsson, P.-E. (2005) Zebrafish sex determination and differentiation: involvement of FTZ-F1 genes. Reprod Biol Endocrinol. 3:63.

Koskinen, J., Karlsson, J., Olsson, P.-E. (2009) Sox9a regulation of ff1a in zebrafish (Danio rerio) suggests an involvement of ff1a in cartilage development. Comp. Physiol. Biochem. A Molecular and Integrative physiology. 153, 39?43

von Hofsten, J., Modig, C., Larsson, A., Karlsson, J. and Olsson, P.-E. (2005) Determination of the expression pattern of the dual promoter of zebrafish fushi tarazu factor-1a following microinjections into zebrafish one cell stage embryos. Gen. Comp. Endocrinol. 142, 222-226.

von Hofsten, J., Larsson, A. and Olsson, P.-E. (2005) A novel functional Steroidogenic factor-1 homologue (ff1d) is co-expressed with anti-Mullerian hormone (AMH) in zebrafish. Dev. Dyn. 233, 595-604.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet