This page in English

Forskningsprojekt

Postoperativa rehabiliteringsgrupper för tarmcanceropererade och deras anhöriga

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Syfte med Postoperativa rehabiliteringsgrupper för tarmcanceropererade och deras anhöriga är att utvärdera (RCT design) om ett information- och stödprogram har effekt med avseende på rapporterad livskvalitet, ångest och depression samt sinnesstämning för opererade för tarmcancer och deras anhöriga samt att beskriva anhörigas upplevelse av sin situation och upplevelse av att delta i ett information och stödprogram. Stödprogrammet sker postoperativt och består av sju träffa och börjar med en timmes gemensam föreläsning. Därefter, timme två, delar sig gruppen, anhöriga för sig och de opererade för sig tillsammans med en samtalsledare. Syftet med grupperna är att få utbyta erfarenheter som anhörig respektive drabbad. Föreläsningarnas innehåll är cancersjukdomen (kolorektalläkare), kostens betydelse (dietist), kris och krisbearbetning (kurator), motionens betydelse (sjukgymnast), operationsbesök (narkossköterska), musik och avslappning (sjuksköterska) samt träff med patientorganisationer. I projektet igår också två intervjustudier dels med par där den ena partnern drabbats och behandlats för kolorectalcancer och deras erfarenhet av sjukdomen och dels en intervjustudie med anhöriga som deltagit i stödprogrammet.

Samarbetspartners

  • Birgitta Andershed , Gjövik University College
  • Magnus Andersson, Universitetssjukhuset i Örebro