This page in English

Forskningsprojekt

Luftvägen; åtgärder, säkerhet, dokumentation och upplevelser

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektet syftar till att kartlägga dokumentation och riktlinjer för luftvägsbedömning ur ett nationellt perspektiv, att ta fram luftvägsbedömning för att predicera en lätt luftväg och att undersöka patienters upplevelser av vakenintubation.. Vidare att studera effekten av endotrakeal intubation (ETT) och tubstorlek på smärta i hals och heshet och finna prediktorerför postoperativ smärta i hals och heshet. Vidare att studera könsskillnader, förekomst, typ, lokalisation och duration av smärta och heshet i halsen. I projektet ingår RCT studier, explorativa och kvalitativa studier.

Forskare

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet

Samarbetspartners