This page in English

Forskningsprojekt

Nutritionstillstånd hos äldre personer med behov av vård och omsorg

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Robert Jan Brummer

Forskningsämne

Hög ålder är den största riskfaktorn för akuta och kroniska sjukdomar, skador och nedsatt funktion (fysisk, kognitiv, affektiv, social funktion), och därmed också för nutritionsproblem. För att få en komplett bild av nutritionsproblemen är det viktigt att anlägga ett brett perspektiv, där maten och dess näringsinnehåll, måltiden som helhet och miljön har betydelse. Maten kan vara en upplevelse och en ren njutning men kan också vara sjukdomsbehandling på en och samma gång, samtidigt som den är nödvändig för överlevnad.

Målsättning

Målsättningen med projektet är:

- att, hos äldre personer med vård och omsorg i hemmet, kartlägga och analysera parametrarkopplat till nutritionstillståndet, som utgångspunkt för interventioner.

- att beskriva och analysera hur nutritionstillståndet och kroppssammansättningen utvecklas över tid samt att undersöka eventuella orsakssamband, utifrån associationer mellan olika faktorer, med fokus på aktuell funktion.

- att genomföra, och utvärdera effekter av, specifika interventioner för optimering av behandling och åtgärder vid malnutritionstillstånd.

I en del av projektet undersöks intag av energi och näringsämnen hos äldre personer i hemmet och i vård- och omsorgsboende. Arbetet strävar efter att undersöka hur energi- och näringsintaget ser ut i populationen, att visualisera resultatet samt att med individuella exempel lyfta diskussionen till ett individperspektiv.

Näringsvärdesberäknade matdagböcker har genomförts på personer i eget boende och på 128 personer på vård- och omsorgsboende. I arbetet jämförs och diskuteras resultaten i förhållande till Nordiska näringsrekommendationer.

I en annan del av projektet följs nutritionsstatus hos populationen som bakgrund till interventioner på individuell bas. En planerad intervention är effekten av att förebygga dehydrering för hälsotillståndet och kognitiva funktioner.

Betydelse

Förståelse av och kunskap om måltidens betydelse för gamlas hälsa är en förutsättning för optimalt bemötande inom äldrevården. Detta förutsätter både goda kunskaper om äldres näringsbehov, utan kanske framförallt förutsättningarna för fungerande måltider

Finansiärer

  • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare