Cancer

Antonios Valachis

Antonios Valachis bedriver forskning med huvudfokus på bröstcancer och malignt melanom. Projekten inkluderar bland annat kartläggning av biomarkörer, utredning av klinisk praxis samt läkemedelsinteraktioner och långvariga biverkningar av onkologisk behandling.

Genom molekylär och genetisk karaktärisering av ovanliga bröstcancertyper (ex. metaplastisk bröstcancer) och exceptionell respons till behandling, bidrar Antonios till ökad kunskap inom precisionsmedicin.

Han leder också ett europeiskt projekt som fokuserar på optimering av onkologisk behandling hos äldre patienter med spridd bröstcancer samt en nationell registerbaserad randomiserad studie om optimering av förlängd anti-hormonell terapi. Dessutom deltar han i ett europeiskt projekt som utnyttjar artificiell intelligens för att förbättra livskvaliteten för patienter med bröst- och prostatacancer.