Immunopsykiatri

Händer runt ett hjärta.

Över var fjärde patient med en schizofrenispektrumsjukdom förbättras inte av dagens behandlingar. Andra förbättras men plågas av läkemedelsbiverkningar. Många dör i förtid.

Personer med schizofreni har också en ökad sjuklighet i kroppsliga sjukdomar, särskilt immunologiska. Traditionellt brukar immunologiska sjukdomar förknippas med kroppslig sjukdom men på senare år har ett samband mellan inflammation/autoimmunitet och schizofreni visats.

Rituximab är ett välbeprövat läkemedel (anti-C D20-antikroppar) som vanligtvis används vid MS och reumatoid artrit och det administreras då års- eller halvårsvis. Rituximab har tidigare inte prövats vid psykiatrisk sjukdom.

Susanne Bejerot leder en pågående studie, som är banbrytande och världsunik. Om behandlingen visar sig effektiv kommer den med stor sannolikhet revolutionera förståelsen och behandlingsrekommendationerna för en svårt drabbad patientgrupp.

Susanne Bejerot berättar mer om hur immunförsvarsreglerande läkemedel för inflammation har effekt på psykiatriska sjukdomar, till exempel schizofreni.