Inflammatorisk tarmsjukdom

Jonas Halfvarson gör en tarmundersökning.

I Sverige lever fler än 80 000 individer med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), det vill säga Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Sjukdomen blir allt vanligare, framför allt hos barn, tonåringar och äldre.

Utan effektiva och förebyggande strategier och botande behandlingar får sjukdomen betydande konsekvenser för de drabbade individerna, med behov av livslång medicinering, sjukhusvistelser, återkommande sjukskrivningar och frekventa kirurgiska ingrepp.

Jonas Halfvarsons mål är att förbättra vården för personer som insjuknar i IBD och därigenom öka deras livskvalitet. För att uppnå dessa mål avser vi att identifiera biomarkörer som kan identifiera individer med ökad risk att utveckla sjukdomen, förkorta tiden till diagnos, prognostisera det framtida sjukdomsförloppet och guida kliniska val av behandling.