Kost

Frukt i en hjärtformad skål, tarmar, skor och stetoskop.

Kroppens behov är inte densamma för alla och varierar genom livet. Precis som med läkemedel finns det inte en variant på kost som passar alla. Samtidigt är det svårare att vetenskapligt bevisa vad som är rätt kost än rätt medicin. Dessutom kan kost påverka kroppen positivt innan symptom och sjukdom framträder.

Genom att använda olika specifika (bio)markörer som förutsäger individuell hälsonytta utvecklar forskare vid Örebro universitet, i samarbete med Region Örebro län, metoder och modeller för att bedöma fördelar för tarm-, metabol- och mental hälsa av mat och kosttillskott. Dessa verktyg kan sen användas för att avgöra vem som drar nytta av specifika kostförändringar, så kallad ”Responsive Nutrition”, under vilka delar av livsloppet.

Läs mer om forskningen inom Mat och hälsa.