Projektet Just Positive Energy Planning Processes har fått 12 miljoner från EU

Projektets mål är att ta fram kunskap och strategier som kan forma framtida stadsplanering - med fokus på den dubbla utmaningen att utveckla städer både hållbart och rättvist. För detta har forskare i tre länder under ledning av Per Carlborg vid Örebro universitet fått 12 miljoner kronor från Driving Urban Transition Partnership under Horizon Europe.

Per Carlborg leder projektet. I projektet ingår forskarna Sophie-Marie Ertelt och Emilene Leite. Forskarna samarbetar med White Arkitekter, Örebro Region, NCC, Örebrobostäder och Hällefors Bostads AB.

Projektet Just Positive Energy Planning Processes, Just Pepp, undersöker den kritiska kopplingen mellan stadsutveckling och social rättvisa. Eftersom stadsområden står för 70 procent av konsumtionsbaserade CO2-utsläpp relaterade till energi - främst från transport och byggnader - är deras omvandling avgörande för att uppnå klimatmålen som fastställts av European Green Deal och Parisavtalet.

Under de kommande tre åren ska forskarna utveckla nya planeringsprocesser för att omvandla stadsområden, särskilt missgynnade områden, till positiva energidistrikt (PED). PED är självförsörjande stadsområden som inte bara uppfyller sina energibehov utan också genererar överskott av energi genom innovativa förnybara energikällor och energisparande teknik.

Studier visar att befintliga politiska incitament för utfasning av fossila bränslen ofta bortser från missgynnade områden, vilket riskerar att försena framsteg och förvärra sociala ojämlikheter. Forskningsprojektet tar itu med detta genom att ge invånare i fyra områden i Sverige, Nederländerna och Norge möjlighet att bli föregångare i den urbana energiomställningen.

Varje område har unika socioekonomiska utmaningar som sträcker sig från geografisk isolering till en åldrande befolkning och människor med migrationsbakgrund. Projektet utforskar nya metoder för att utveckla skräddarsydda lösningar för ökad energieffektivitet och fossilfria transporterbjudanden. Initiativen ska inte bara vara för utan också skapade med och av människor som bor i de berörda samhällena.

I Sverige kommer projektet att fokusera på Vivalla i Örebro och Hällefors. Vivalla är en stadsdel i Örebro som erkänns som särskilt utsatt. Målet är att integrera energipositiva initiativ som inte bara minskar det ekologiska fotavtrycket utan också tar itu med områdets socioekonomiska utmaningar, så som hög arbetslöshet. Genom ett aktivt lokalt engagemang och skräddarsydda lösningar kan Vivalla bli ett ledande exempel på hållbar stadsutveckling.

I Hällefors kommer Just Pepp-projektet konfrontera de dubbla problemen med ekonomisk nedgång och energiineffektivitet. Staden, med sin rika industriella historia, står nu inför avfolkning och höga nivåer av barnfattigdom. Projektets syfte är att vitalisera Hällefors genom att förbättra energieffektiviteten och främja ekonomiska möjligheter för att vända utvecklingen.

Projektets målsättning är att ta itu med den dubbla utmaningen - hållbar och rättvis stadsutveckling. Målet är alltså inte bara att avkarbonisera städer utan också att förbättra välbefinnandet och inkluderingen av alla invånare. Kunskapen och strategierna som utvecklats genom detta projekt kommer att vara avgörande för att forma framtida stadsplanering.

Projektet är ett bevis på vikten av samarbets- och tvärvetenskaplig forskning, där forskare, lokala beslutsfattare, ideella organisationer och praktiker samarbetar. Projektet kommer att genomföras med Utrecht University, Inland Norway University of Applied Science och Climate Alliance.