Samira Prado får 4 miljoner från Formas

Vi behöver öka vår kunskap om vad som sker i kroppen när vi äter växtbaserat protein. För detta har Samira Prado fått 4 miljoner kronor från Formas

Det är viktigt att äta en kost som är bra för både kropp och miljö. Att välja växtbaserat protein i stället för animaliskt kan bidra till att minska matens påverkan på miljön men än så länge vet vi inte tillräckligt mycket om hur de växtbaserade proteinerna påverkar vår hälsa. Vi behöver öka vår kunskap om vad som sker i kroppen när vi äter växtbaserat protein.

Det går att studera genom att undersöka biomarkörer i blod, urin och avföring. Genom att upptäcka biomarkörer, kan vi detaljanpassa våra matval så att de ger bättre hälsoresultat och samtidigt är miljövänliga.
Dessutom har växtbaserat protein mer svårsmälta proteinfraktioner, är kostfiberrika och har höga koncentrationer av antinutrienter, alltså näringsämnen som kan störa möjligheten att ta upp och bryta ner näring. Allt detta påverkar vår matsmältning.

Resultat från tidigare studier tyder på att vissa små molekyler, som härstammar från protein i mat, kan ha hälsofrämjande effekter. Det gäller särskilt i tarmen. Samtidigt visar andra studier att vissa proteiner i kosten kan öka ohälsosamma nedbrytningsprodukter, metaboliter, i våra tarmar.

Kunskapen om hur den kemiska strukturen i olika sorters protein påverkar vår hälsa är mycket begränsad. Det gäller särskilt för växtbaserade proteiner. Därför vill vi vidareutveckla detta område genom att undersöka hälsopåverkan av växtbaserade proteiner och fibrer, med hänsyn till deras kemiska struktur och individuella skillnader som tarmflora, ålder, kroppsvikt och diet.

Vi kommer att studera hur växtbaserade proteiner och fibrer påverkar lokalt i tarmen och hur ämnesomsättningen fungerar i kroppen. Projektet kommer också att koppla effekterna av kostväxtbaserade proteiner med den mänskliga metabolomen, som är den fullständiga uppsättningen metaboliter i kroppen som vi kan använda för att välja biomarkörer av betydelse för hälsan.

ADAPTide-projektet kommer att använda toppmoderna tekniker, som metagenomik, peptidomik och metabolomik, för att undersöka hur växtbaserat protein påverkar kroppen. De ger nya möjligheter att kartlägga ämnesomsättningen hos människor. I undersökningarna ingår att se hur växtbaserat protein påverkar tarmceller lokalt och om det ger förändringar i tarmfloran och ändrar produktionen av metaboliter i olika delar av matsmältningskanalen.

Sammanfattningsvis syftar ADAPTide-projektet till att förbättra vår förståelse för hur växtbaserat protein påverkar vår hälsa. Då kan vi anpassa vad vi äter för att främja bättre hälsoresultat samtidigt som vi tar ansvar för miljön. Vi förväntar oss att projektet kommer att vara ett viktigt steg framåt för kunskapsbaserade, hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem. Det ger oss en möjlighet att röra oss mot hälsosamma och miljövänliga dieter genom att utveckla icke-invasiva biomarkörer för responsiv nutrition.

Läs mer om Samira Prado