This page in English

Johan Jendle, medicinsk vetenskap

Johan Jendle

Johan Jendle är professor i medicinsk vetenskap och överläkare vid endokrin och diabetescentrum vid Centralsjukhuset i Karlstad. Han är specialistläkare i endokrinologi och diabetologi (hormonsjukdomar och diabetes) och i internmedicin. Dessutom är han internationell dykläkare. Johan Jendles forskning är framför allt inriktad mot typ 1-diabetes och fysisk aktivitet.

1963 Född i Göteborg

1996 Disputerade i medicin vid Linköpings universitet med avhandlingen Intrapulmonary insulin: Experimental and clinical studies.

2010 Docent i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet

2015 Professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot metabola sjukdomar och endokrina sjukdomar vid Örebro universitet

– Vi har tagit fram internationella riktlinjer kring dykning och diabetes samt fallskärmshoppning och diabetes. Nu pågår arbetet med att ta fram riktlinjer för konditionsidrottare som har typ 1-diabetes. Vi har startat ett idrottsläger för vuxna med just typ 1-diabetes, något som tidigare bara funnits i USA.

I studierna används kontinuerlig glukosmonitorering (CGM), en teknik under utveckling där man i realtid kan se aktuellt blodsockervärde och hur det förändrar sig med trendanalyser. Detta gör det möjligt att undvika höga eller alltför låga glukosvärden eftersom patienterna kan justera insulindoser och variera mängden tillförda kolhydrater.

– CGM går även att koppla till moderna insulinpumpar och öppnar upp möjligheter för att skapa en konstgjord bukspottskörtel som i framtiden automatiskt kommer att kunna reglera blodsockernivåerna hos personer med typ 1-diabetes.

Johan Jendles forskning började med ett avhandlingsprojekt som studerade om patienter kunde inhalera insulin istället för att ta det som injektioner vid måltider. Denna forskning innefattade såväl cellstudier, djurexperimentell forskning och klinisk forskning.

– Och idag finns i USA en marknadsförd produkt för inhalerat insulin. Studierna med inhalerat insulin har även möjliggjort tillförsel av andra läkemedel till lungorna.

Johan Jendle har undersökt olika glukossänkande läkemedel framför allt så kallade inkretinläkemedel vid typ 2-diabetes. Det är läkemedel som bygger på naturliga tarmhormoner, så kallade inkretiner. Läkemedlet har flera fördelar, bland annat att patienten inte går upp i vikt eller riskerar hypoglykemi, det vill säga för lågt blodsocker.

Men Johan Jendle har dessutom identifierat en ny sjukdom, som också fått sitt namn efter honom - Jendles sjukdom. Det är en vattenbalansrubbning så kallad central familjär diabetes insipidus.

– Sjukdomen beror på en unik mutation i den gen som är involverad i lagringen av ett vattensparande hormon (AVP). Den leder till problem med mycket stora urinmängder - upp till 10 eller 15 liter per dag och kan botas genom att tillföra AVP.

I framtiden hoppas han kunna integrera molntjänster med sensorer och insulinpumpar för att kunna skapa och utveckla telemedicintjänster för individer med diabetes.

– Det finns många spännande tvärvetenskapliga projekt, som kan få mycket stor inverkan på framtida vården för patienter med diabetes.