This page in English

Bo Lennernäs (1963-2021)

Bo Lennernäs

Den här artikeln är publicerad i samband med att Bo Lennernäs tillträdde som professor. Han avled 2021 i en ålder av 58 år.

Bo Lennernäs är professor i medicinsk vetenskap. Han är specialistläkare i onkologi och pionjär för brakyterapi – en typ av behandling där strålningskällorna placeras exakt på den platsen i kroppen där cancertumören finns. Hans forskning är inriktad på att förbättra behandling av prostatacancer.

1963 Född i Bollnäs

1996 Disputerade i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Radiotheraphy of prostatic cancer - with reference to positioning and three dimensional dose-planning

2001 Docent i medicinsk vetenskap vid Göteborgs universitet

2005 Adjungerad universitetslektor vid Göteborgs universitet

2018 Professor i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet

Här finns alla nya professorer 

– Prostatacancer är den vanligaste tumörsjukdomen i Sverige och jag såg i början av 90-talet behovet av att förbättra radioterapi både när det gäller lokaliserad och metastaserad prostatacancer.

Redan under studietiden kom Bo Lennernäs i kontakt med kliniken för allmän onkologi i Uppsala där han efter att ha tagit läkarexamen påbörjade sin specialistutbildning och senare forskarutbildning.

– Miljön var perfekt för mig eftersom kliniken hade ett nära samarbete med företag inom radioterapi och vi var bland de första i världen som började planera strålbehandling med hjälp av 3D-bilder.

Samtidigt började Bo Lennernäs intressera sig för utvärdering av behandlingarna och sambandet mellan dosfördelning av strålbehandling och biverkningar. Han började arbeta med ett nytt system för positionering av stråldosen där elektromagnetisk strålning, som exempelvis radiovågor eller magnetfält, skulle användas. Arbetet resulterade i ett patent och systemet är i dag ett av de två i världen som används för fyrdimensionell radioterapi.

– Denna typ av system där du kontinuerligt vet positionen av strålmålet kommer vara helt nödvändig för att man ska säkert kunna genomföra till exempel hypofraktionering, som innebär att man behandlar prostatacancer med högre doser vid färre tillfällen.

Systemet består av ett implantat som kommunicerar med ett yttre antennsystem. Samma implantat kan kompletteras med mätdioder som mäter strålningsdosen i patienterna.  

Bo Lennernäs är också en av initiativtagarna till studien där målet är att minska biverkningarna av den hormonella terapin som ges till prostatacancerpatienter innan radioterapi. Många patienter vittnar om svåra biverkningar till följd av den hormonella terapin – impotens, initiativlöshet och andra följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

– Den lokala hormonterapin, där man injicerar medicin direkt i prostata i stället för att den tas genom munnen, har vi testat på patienter i Finland. Fördelen med den är att man slipper hormonbiverkningar i kroppen.

Bo Lennernäs är även forskaren bakom ett globalt registrerat läkemedel som heter Abstral. Han har under en tioårsperiod utvecklat det tillsammans med sin bror, professor Hans Lennernäs. Forskningen påbörjade de i samband med att långverkande opiater började lanseras.

– Man förbisåg det faktum att smärtan varierar även om man har en jämn koncentration av opiod i blodet. Abstral är i dag marknadsledande på genombrottssmärta som är en kraftig smärta som uppkommer trots användning av smärtstillande läkemedel.

I framtiden hoppas han kunna fortsätta utveckla fyrdimensionell radioterapi och lokal hormonterapi för prostatacancer både nationellt och internationellt.

– Jag kommer att fortsätta förbättra olika behandlingsalternativ för prostatacancer. Strålbehandling vid Universitetssjukhuset Örebro är fantastiskt och just nu arbetar vi med en studie finansierad av Nyckelfonden där vi tittar på elektromagnetisk positionering av cancertumören under strålbehandling. Jag är också intresserad av autonoma robotar inom sjukvården och på sikt hoppas jag att humanoider kan användas i behandlingsrummet.