This page in English

Håkan Geijer - ny professor 2019

Håkan Geijer är professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot radiologi. Han är överläkare vid USÖ:s röntgenklinik och forskar om hur vi kan använda radiologin optimalt inom sjukvården.

1961 Född i Trollhättan

2001 Disputerade i medicinsk vetenskap vid Linköpings universitet med avhandlingen ”Radiation dose and image quality in diagnostic radiology”

2006 Docent i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet

2018 Adjungerad professor i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet

Läs mer om Håkan Geijer

På frågan om varför det blev just radiologi brukar Håkan Geijer svara att han redan som tonåring var intresserad av biologi, teknik och fotografering. Därför föll valet av specialistutbildning på medicinsk radiologi – det område där röntgen och andra former av strålning används vid diagnos och behandling av sjukdomar.

– Som nyutbildad specialist arbetade jag med interventionell kärlradiologi där man utför medicinska ingrepp och använder sig av röntgen- eller ultraljudsundersökningar samtidigt. Eftersom både patienter och personal kan utsättas för höga stråldoser då, blev jag intresserad av stråldoserna som även är intimt förknippade med bildkvalitet.

Det intresset lade sedan grunden till Håkan Geijers avhandling och han disputerade i medicinsk vetenskap. Några år senare blev han docent vid Örebro universitet och hans forskning är inriktad på hur vi på bästa sätt kan använda radiologin inom sjukvården.

– Ur strålskyddssynpunkt är målet med min forskning bästa möjliga bildkvalitet till lägsta möjliga stråldos vid röntgenundersökningar. Målet är också att få hög diagnostisk kvalitet ur de radiologiska undersökningarna.

På senare år har Håkan Geijers forskning allt mer handlat om datortomografiska undersökningar, en form av röntgen där man får detaljerade snittbilder av kroppens organ.

– Vi har för flera undersökningstyper visat att värdet av undersökningen blir bättre om man byter från konventionell röntgen till datortomografi som i dag används i allt större utsträckning.

Håkan Geijer studerar också hur man på bästa sätt kan utnyttja de begränsade resurserna för bilddiagnostik i sjukvården. De studierna behandlar bland annat om bilderna från de radiologiska undersökningarna ska granskas av en eller två läkare.

– Ett annat intresseområde jag har är utvärdering av olika typer av vengraft som används vid hjärtoperationer där jag samarbetar med forskare inom thoraxkirurgi. Vengraft är ven som opereras in som transplantat och som ersätter en sjuk artär i hjärtat.

Kliniskt arbetar Håkan Geijer i dag framför allt med nuklearmedicin, en specialitet inom radiologin som är inriktad på undersökningar och behandlingar med läkemedel som är radioaktiva. Även inom detta område är strålskydd och bildkvalitet oerhört viktiga.

Håkan Geijer undervisar på Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet. Han är även involverad i Region Örebro läns arbete med evidensbaserad medicin och systematiska litteraturöversikter för metoder eller insatser inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om Håkan Geijer