This page in English

András Büki - ny professor 2022

András Büki

András Büki är professor i medicinsk vetenskap med inriktning på kirurgi och forskar framför allt om hjärnskador och skador på nerver.
– Jag tror att jag kan göra en riktig skillnad här, säger han.

1966 Född i Kaposvar, Ungern

1999 Disputerade i preklinisk terapi av skadade nervtrådar vid hjärntrauma

2007 Docent i medicinsk vetenskap, Pecs universitet, Ungern

2014 Professor och chef för neurokirurgin vid Pecs universitetet,  Ungern

2021 Professor i medicinsk vetenskap med inriktning neurokirurgi vid Örebro universitet

Ett stipendium till Richmond Commonwealth University, USA, blev starten för András Bükis specialisering inom neurokirurgi.
– Min önskan var att bli hjärnkirurg, men när jag slutade universitetet fanns ingen anställning i neurokirurgi så jag började arbeta inom anatomi. Under den tiden lärde jag mig tekniker som underlättade min forskningskarriär, berättar han.

Skador på nervtrådar

Idag forskar András Büki om biomarkörer vid hjärnskador och om skador på nervtrådar.

– Vårt syfte är att identifiera biomarkörer hos hjärnskadade. De kan användas i rutinundersökningar för att ställa en diagnos och ligga till grund för behandling.

Under sin första tid som forskare, vid Richmond Commonwealth University, samarbetade han med professor John Povlishock, en världskänd forskare på hjärnskador.

Syftet med forskningen var att undersöka vilka konsekvenser skallskador får på nervtrådar i hjärnan. Skadorna på nerverna orsakas av så kallad proteolys, att proteiner bryts ner som följd av skadan.  Forskningen ledde till upptäckten att proteolys kunde leda till att cellens mitokondrier svullnade vilket gav dem en minskad funktion.

– Det är viktigt att förstå dessa processer som en grund till utvecklingen och tillämpningen av läkemedel som skyddar mitokondrien och nervtrådarna, säger András Büki som belönades med ett pris av ”European Association of Neurosurgical Societies” för denna studie.

Protein bakom hjänskada

Vid universitetet i Pecs, Ungern, startade András Büki tillsammans med studenter och unga neurokirurger ett projekt för att fördjupa studierna om hur proteolys aktiveras hos hjärnskadade patienter. Han och hans forskarkolleger visade hur ett protein i hjärnan, spectrin och dess komponenter, orsakades av proteolys i hjärnryggmärgvätskan hos skallskadade.

– För att förbättra utredningen och behandlingen av hjärnskadade patienter introducerade vi ett nytt nationellt protokoll och flödesschema för vårdförloppet, säger András Büki som var ansvarig för att organisera den akuta neurokirurgisk vården för patienterna i Pecs-regionen, med en miljon invånare.

András Büki vidgade nu också sin specialistkunskap till att innefatta onkologi och genomförde operationer i skallbasen och av hjärntumörer. Den typen av operation görs i den aktiva delen av hjärnan när patienten är vid medvetande.

För András Büki är undervisning en hjärtefråga:

– Jag har undervisat i anatomi och organiserat undervisning i neurokirurgi på engelska och på ungerska. Jag är stolt över mina studenter som har eller ska disputera, eller klarat sina olika prov i neurokirurgi.  

Utbildar specialister

András Büki har varit engagerad i att utbilda specialister inom neurokirurgi Europa (EANS Training Committee 2000–2019) och han har organiserat flera internationella konferenser med fokus på användning av forskningsresultat i vårdpraktik. Han var mellan 2014 och 2016 ordförande i International Neurotrauma Society och ingick i styrelsen, samt i Ungerns neurokirurgiska förening, mellan 2018 och 2020. 

Nu är Örebro universitet hans nya hemvist:  

– Min önskan är att hjälpa Örebro universitet och Region Örebro län att genomföra sin plan med undervisning av neurologiska vetenskaper och neurokirurgi och bygga vidare på ett vårdsystem för patienter med neurokirurgiska sjukdomar, säger han.