This page in English

Dimitri Beeckman - ny professor 2022

Dimitri Beeckman

Dimitri Beeckman är professor i omvårdnadsvetenskap och specialiserad på sår.
– För mig är kärnan i min forskning patientperspektiv, tvärvetenskap och praktisk relevans, säger han.

1982 Född i Aalst, Belgien 

2011 Disputerade med avhandlingen “Pressure ulcer prevention - Evidence-based tool development and tailored protocol implementation to improve clinical practice”, Ghent University, Belgien

2013 Professor I omvårdnadsvetenskap vid Ghent University. Också gästprofessor vid Royal College for Surgeons in Ireland, Dublin, gästprofessor vid Syddansk universitet (SDU) Odense, affilierad professor vid Monash University Melbourne.

2021 Professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet

Läs mer om Dimitri Beeckman

Dimitri Beeckman har ansvar för att utveckla forskningen vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet. I uppdraget som viceprefekt ingår också ansvar för internationalisering.

Dimitri Beeckman har ett vitt förgrenat internationellt nätverk. Förutom professuren i Örebro är han professor vid Ghent University, Belgien, där han sedan 2013 koordinerar sårforskningen. Dessutom är han gästprofessor vid flera universitet, i Europa och Australien.

Flera typer av sår inom vården

Han leder sedan 2018 ”Svenskt centrum för hud- och sårforskning” (SCENTR) vid Örebro universitet.

– Forskningen är inriktad på att utveckla och implementera evidensbaserad sårvård i vården. Vi arbetar även för att hitta metoder för att förebygga sår, säger han.

Forskningen innefattar flera typer av sår som uppstår inom vården.  Dimitri Beeckman har bland annat lett en av de hittills största studierna om att förebygga trycksår. Projektet genomfördes på på åtta sjukhus i Belgien och inkluderade 20 forskningssamarbetare.

– Vi undersökte många typer av material, som madrasser, kuddar, stödanordningar och förband. Nästa steg var att utforma en ny metod för att bedöma risker, säger han.

Han har varit i ledningen för European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) sedan 2013, och mellan 2019 och 2021 var han ordförande för organisationen. Med teamet fokuserade han på digitalisering, hållbarhet, nätverkande och transparens.

Översatt till 22 språk

Parallellt med forskningen om trycksår har Dimitri Beeckman utvecklat forskningen om förebyggande och behandling av inkontinensassocierad dermatit (IAD). Resultatet har lett till uppdaterad riskbedömning, förebyggande insatser och behandling – och till ett verktyg som kan användas i vården över hela världen.

Den är redan översatt till 22 språk. Forskningen fortsätter med medel från Vetenskapsrådet (2021). Målet är att ta fram en metod för att bedöma riskerna för patienter på sjukhus att drabbas av hudskador förorsakade av inkontinens. Detta projekt genomförs i samarbete med fem svenska sjukhus.

Vill ha med hela världen

Forskning om en tredje typ av skador, ”skin tears” har lett till att klassificeringssystemet för dessa skador införts i 44 länder. Dimitri Beeckman är sedan 2020 ordförande för ”International Skin Tear Advisory Panel”(ISTAP). ”Skin tears” har inget namn på svenska och är en skada där hudens lager slits isär. Skadorna kan uppkomma på olika sätt, är smärtsamma och kan bli infekterade.

– Vi vill få med oss representanter från hela världen. Det skulle betyda att modellen att förutse, bedöma, förebygga och behandla hudrevor kan nå ut även till de mest utsatta människorna i välden, säger han.

ISTAP har en styrelse med representanter från hela världen och 3500 medlemmar. Föreningen publicerar ett brett spektrum av vetenskapliga rön, till exempel riktlinjer, konsensusdokument och forskningsartiklar.

Öppenhet och kreativitet

Dimitri Beeckman har som forskare gjort mer än 200 internationella vetenskapliga presentationer i mer än 30 länder. Han har publicerat över 180 vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter.

– För mig är ett öppet, kreativt och deltagande ledarskap grundläggande för tillväxt och varaktig framgång för organisationer som är involverade i sårvård på lokal, regional, nationell och internationell nivå, säger han.