Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kulturgeografi

Vad menas med globaliseringsprocesser? Vad driver dem? Hur förändras födelseantalet i olika länder i världen och vilka konsekvenser får det? Hur uppstår boendesegregation i städerna? Vem eller vilka har makten över planeringen av städerna? När, och av vem, upplevs rummet som farligt? Varför flyttar unga kvinnor från mindre orter och glesbygd till större städer i större utsträckning än unga män?
Detta är exempel på frågor som ställs i kulturgeografi.

I kulturgeografi studeras människan i relation till platser och regioner. Platser och regioner är viktiga eftersom de utgör arenor för människors vardagsliv. Förhållanden på olika platser och i olika regioner formas dels av lokala för- hållanden, dels av globala processer. Detta leder till att människors levnadsvillkor varierar mellan olika platser, regioner och delar av världen. Två perspektiv som återkommer i ämnets olika delar är dels miljöperspektivet, om hur människans (ut)nyttjande av naturresurser ibland leder till miljö- problem, dels könsperspektiv, om skillnader mellan kvinnors och mäns relationer till platser och regioner.

Personal i ämnet

Ida Andersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ida Andersson

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Ida Andersson

Cecilia Beckmann

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Cecilia Beckmann

E-post:

Telefon: 019 301283

Rum: F2203

Camilla Berglund

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Camilla Berglund

E-post:

Telefon: 019 303474

Rum: F2225

Camilla Berglund

Eva Gustavsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Eva Gustavsson

E-post:

Telefon: 019 303996

Rum: F2223

Eva Gustavsson

Mats Lundmark

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Mats Lundmark

E-post:

Telefon: 019 301364

Rum: F2220

Mats Lundmark

Christopher Olsson

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Christopher Olsson

E-post:

Telefon: 019 302132

Rum: F2219

Christopher Olsson

Bettina Widell

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Bettina Widell

E-post:

Telefon: 019 303826

Rum: F2224

Bettina Widell