This page in English

Mats Lundmark

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301364

Rum: F2220

Mats Lundmark
Forskningsämne

Om Mats Lundmark

Mats Lundmark är professor i kulturgeografi. Mitt forskningsintresse ligger framför allt inom det ekonomisk-geografiska området. Forskningen handlar om lokal och regional
utveckling, lokaliseringsanalyser, lokala arbetsmarknader och regionalpolitikens utveckling. Aktuella forskningsprojekt behandlar förändring och förnyelse i traditionella industriregioner, arbetskraftsrekrytering inom växande företag och branscher, samt klusterdynamik och arbetskraftens rörlighet. Jag ingår i forskargruppen Centrum för Urbana och Regionala studier, CUReS.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Jernudd, Å. & Lundmark, M. (2020). The Persistence of Society-driven Engagement in Swedish Cinema: a locational analysis, 1936-2016. TMG Journal for Media History, 23 (1-2), 1-30.
Han, M. , Håkansson, J. & Lundmark, M. (2019). Intra-urban location of stores and labour turnover in retail. International Review of Retail Distribution & Consumer Research, 29 (4), 359-375.
Lundmark, M. & Hedfeldt, M. (2015). New firm formation in old industrial regions: a study of entrepreneurial in-migrants in Bergslagen, Sweden. Norsk Geografisk Tidsskrift, 69 (2), 90-101.
Thulemark, M. , Lundmark, M. & Heldt-Cassel, S. (2014). Tourism Employment and Creative In-migrants. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 14 (4), 403-421.
Eimermann, M. , Lundmark, M. & Müller, D. K. (2012). Exploring Dutch migration to rural Sweden: international counterurbanisation in the EU. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 103 (3), 330-346.
Bienkowska, D. , Lundmark, M. & Malmberg, A. (2011). Brain circulation and flexible adjustment: labour mobility as a cluster advantage. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 93 (1), 21-39.
Gustavsson, E. , Elander, I. & Lundmark, M. (2009). Multilevel governance, networking cities and the geography of climate-change mitigation: two Swedish examples. Environment and Planning. C, Government and Policy, 27 (1), 59-74.

Böcker

Lundmark, M. , Hedfeldt, M. & Jakobsson, M. (2016). Bergslagen - en industriregion i upplösning?. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lundmark, M. (2020). Labour Mobility in the Tourism and Hospitality Sector in Sweden. I: Walmsley A., Åberg K., Blinnikka P., Jóhannesson G.T., Tourism Employment in Nordic Countries: Trends, Practices and Opportunities (ss. 279-302). . Palgrave Macmillan.
Lundmark, M. (2019). EU:s regional- och strukturfondspolitik. I: Gunnel Forsberg, Samhällsplaneringens teori och praktik (ss. 294-306). Stockholm: Liber.
Lundmark, M. (2018). Arbetskraftsinvandring till Bergslagen. I: Geijer, Mia och Isacson, Maths, Det svarta järnet: Bergslagens vapenindustri under 1900-talet (ss. 133-143). Stockholm: Walborg bokförlag.
Jernudd, Å. & Lundmark, M. (2017). Cinemagoing in Sweden in the 1940s: Civil society organisations and the expansion of rural film exhibition. I: Thissen, J. and Zimmermann, C., Cinema beyond the City: Small-town and rural film culture in Europe. London: Palgrave Macmillan.
Lundmark, M. (2010). Industrial development in Sweden: patterns of location, internationalization and knowledge production. I: Brita Hermelin, Ulf Jansson, Placing human geography: Sweden through time and space (ss. 223-250). Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
Gustavsson, E. , Elander, I. & Lundmark, M. (2009). Klimatpolitikens lokala geografi: exempel från svenska kommuner. I: Ylva Uggla, Ingemar Elander, Global uppvärmning och lokal politik (ss. 83-108). Stockholm: Santérus Förlag.
Lundmark, M. (2009). Vart tar Bergslagens ungdomar vägen?. I: Maths Isacson, Mats Lundmark, Cecilia Mörner, Inger Orre, Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region (ss. 37-58). Västerås: Mälardalens högskola.
Lundmark, M. & Power, D. (2008). Labour market dynamics and the development of the ICT cluster in the Stockholm region. I: Charlie Karlsson, Handbook of research on innovation and clusters: cases and policies (ss. 208-222). Cheltenham: Edward Elgar.

Konferensbidrag

Jernudd, Å. & Lundmark, M. (2019). The Importance of Civic Societies to Swedish Cinema History: Mapping cinema exhibition in the rural and small town region of Bergslagen. Konferensbidrag vid Royal Geographical Society-Institute of British Geographers (RGS-IBG) Annual International Conference, London, UK, August 27-30, 2019.
Jernudd, Å. & Lundmark, M. (2018). The Persistence of Cinema in Rural Sweden: a location analysis. Konferensbidrag vid HoMER@necs 2018, European Network for Cinema and Media Studies, Amsterdam, The Netherlands, June 27-29, 2018.
Jernudd, Å. & Lundmark, M. (2017). Bio i Bergslagen: Mapping Rural Cinema in Sweden 1956-76. Konferensbidrag vid Rural History 2017, the 3rd biennial conference of the European Rural History Organisation (EURHO), Leuven, Belgium, September 11-14, 2017.
Gustavsson, E. & Lundmark, M. (2008). Climate Change Mitigation and Economic Growth: Determinants for Local Level Climate Policy?. I: The 2008 Annual meeting of Association of American Geographers (AAG). Konferensbidrag vid The 2008 Annual meeting of Association of American Geographers (AAG), Boston, Ma, US, 15-19 April, 2008.
Jakobsson, M. & Lundmark, M. (2007). Bergslagen: från basindustri till upplevelseindustri. Konferensbidrag vid Industriarv i förändring – rapport från en konferens i Koppardalen, Avesta. 7-9 maj 2006.
Jakobsson, M. & Lundmark, M. (2006). Cultural industries and place identity in an old industrial region: the case of Bergslagen, Sweden. Konferensbidrag vid Destinations and locations: exploring the multiple identities of place.

Rapporter

Forsberg, G. , Lundmark, M. & Stenbacka, S. (2012). Demografiska myter: föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta?. Stockholm: Pwc Sverige.
Widgren, M. , Simonsen, K. , Lehtinen, A. , Lundmark, M. & Ostwald, M. (2011). Geography research in Norway: an evaluation. Oslo: Norges forskningsråd.
Eliasson, F. & Lundmark, M. (2007). Dynamik och rörlighet i regionala kluster: en studie av logistiksektorn och maskinindustrin i Örebro län. Örebro: Regionförbundet Örebro (Rapport 2007:6).

Samlingsverk (redaktör)

Isacson, M. (ed.) , Lundmark, M. (ed.) , Mörner, C. (ed.) & Orre, I. (ed.) (2009). Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region (1ed.). Västerås: Mälardalens högskola (Bergslagsforskning 3).
Berger, S. (ed.) , Lundmark, M. (ed.) & Strömberg, T. (ed.) (2006). Bergslagsidentitet i förändring: en forskningsresa i tid och rum (1ed.). Örebro: Universitetsbiblioteket (Bergslagsforskning 1).