This page in English

Mats Lundmark

Befattning: Professor emeritus Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301364

Rum: F2220

Mats Lundmark
Forskningsämne

Om Mats Lundmark

Mats Lundmark är professor i kulturgeografi. Mitt forskningsintresse ligger framför allt inom det ekonomisk-geografiska området. Forskningen handlar om lokal och regional
utveckling, lokaliseringsanalyser, lokala arbetsmarknader och regionalpolitikens utveckling. Aktuella forskningsprojekt behandlar förändring och förnyelse i traditionella industriregioner, arbetskraftsrekrytering inom växande företag och branscher, samt klusterdynamik och arbetskraftens rörlighet. Jag ingår i forskargruppen Centrum för Urbana och Regionala studier, CUReS.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt