Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Food & Health@ORU: Sensoriska aspekter på växtbaserade proteiner som del i livsmedelsprodukter och maträtter

31 maj 2024 08:45 – 09:30 Innovasalen, Labbet, campus Örebro, alternativt online (Zoom)

Mat och hälsa.

Välkommen till detta Food & Health@ORU-seminarium, där forskare vid Örebro universitet kommer att presentera några utmaningar och möjligheter när det gäller sensoriska aspekter på växtbaserade måltider.

Forskning om interventioner för att främja en övergång från djurbaserade till växtbaserade måltider inom livsmedelsservice fokuserar ofta på att påverka konsumenternas val med hjälp av påståenden och information. De tenderar dock att få marginella och kortsiktiga resultat eftersom de når främst de som redan är intresserade av att ha en mer hållbar kost.

Offentliga riktlinjer och institutionella åtgärder som ändrar sensorisk kvalitet, tillgänglighet, standardalternativ och skapar tydliga signaler är grundläggande för att förändra samhällsvanor på ett bredare och mer permanent sätt.

  • Datum: 31 maj 2024.
  • Plats: Innovasalen, Labbet, campus Örebro, alternativt online (Zoom).
  • Tid: Frukost serveras från 08.00. Seminariet pågår mellan 08.45 och 09.30.
  • Språk: Presentationerna ges på engelska, men frågor kan också ställas på svenska.

Forskare:

Moderator:

--

In English:

Food & Health @ ORU: Sensory aspects on plant-based protein as part of products and dishes – opportunities and challenges

Welcome to this Food and Health@ORU seminar, where researchers at Örebro University will present some challenges and opportunities regarding sensory aspects on plant-based meals.

Research about interventions to promote a transition from animal-based to plant-based meals in food service often focuses on influencing consumers’ choices with claims and information. However, they tend to obtain marginal and short-term results because they mobilize mainly those already interested in having a more sustainable diet.

To change social habits in a wider and more permanent way, public policies and institutional measures that alter the sensory quality, availability, default options, and triggering cues are fundamental.

  • Date: 31 May 2024.
  • Location: Innovasalen, Labbet, campus Örebro, alternatively online (Zoom).
  • Time: Breakfast is served from 08.00. The seminar runs between 08.45 and 09.30.
  • Language: The presentations are given in English, but questions can also be asked in Swedish.

Researchers:

  • Åsa Öström, Professor of meal science.
  • Iuri Baptista, Postdoctoral Researcher at the School of Restaurant and Hotel Management.

Moderator:

Anmäl dig här / Please register here

Fysisk eller digital närvaro / Physical or digital attendance

Med anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet för detta event under den tid som eventet pågår. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta ansvarig för eventet.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål och gällande dataskyddslagstiftning.

Kontakt

Lavinia Gunnarsson

Befattning: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Lavinia Gunnarsson

E-post:

Telefon: 019 303715

Rum: E2251

Lavinia Gunnarsson