This page in English

Åsa Öström

Befattning: Professor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post: YXNhLm9zdHJvbTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302011

Rum: K1107

Åsa Öström
Forskningsämne

Om Åsa Öström

Åsa Öström är professor i Måltidskunskap och proprefekt vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), Campus Grythyttan. Öström disputerade vid Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap, 1998 med avhandlingen: Sensory Quality of Tomato, Carrot and Wheat - Influences of Growing Systems. Avhandlingsarbetet var i samarbete med Institutionen för växtodlingslära, Sveriges lantbruksuniversitet.

Forskning

Åsa Öström har erfarenhet av forskning inom sensorik med fokus på måltidsupplevelser. Det är forskning som kan bidra till att förstå våra sinnen i relation till upplevelse av mat, dryck, andra produkter (icke-mat), varumärke, och språk. Det är forskning som också bidrar med viktig kunskap och insikter om hur våra sinnen fungerar, om produkters sensoriska egenskaper och vilken betydelse dessa har för konsumentupplevelse och beteende. Mat och dryck i kombination är ett etablerat forskningsområde vid RHS som Öström är involverad i. Den forskningen handlar om utveckling av metoder för sensorisk bedömning av kombinationer och om hur sensoriska upplevelser kan kommuniceras. Det är forskning som kan bidra till utveckling av måltidsupplevelser för båda privata och offentliga aktörer. Vid institutionen finns ett sensoriskt laboratorium (SENSE LAB) där både forsknings- och uppdragsprojekt genomförs. Öström är involverad i utvecklingen av laboratoriet och ser verksamheten som en viktig del för sensorisk forskning kopplat till gastronomi och för samarbete med andra forskargrupper och med näringsliv.

Undervisning och handledning

Åsa Öström undervisar i grundutbildningen och på magisterkurser i sensorisk analys och vetenskaplig metod. Fokusområden i undervisningen är sinnenas förmåga och metoder för sensoriska bedömningar. Åsa Öström har som huvudhandledare handlett ett antal doktorander till disputation, varav en ingick i den universitetsgemensamma satsningen Successful Ageing. Öström är huvudhandledare för två doktorander där en är del av forskningsplattformen Pan Sweden vid Örebro universitet.

Publikationer

Åsa Öström har som medförfattare publicerat artiklar och bokkapitel om måltidens fem aspekter (FAMM), en modell vars delar; rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet, kan påverka gästens upplevelse av måltid och/eller vistelse. Öström har också varit medförfattare till undervisningsmaterial om mat och sinnesupplevelser för barn som Sinnenas Skafferi och Sinnenas äventyr samt undervisningsmaterial för grundutbildning. Andra publikationer som Öström publicerat finns under fliken publikationer. 

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter