This page in English

Åsa Öström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302011

Rum: K1107

Åsa Öström

Forskningsämne

Om Åsa Öström

Åsa Öström är professor i Måltidskunskap och proprefekt vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), Campus Grythyttan. Öström disputerade vid Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap, 1998 med avhandlingen: Sensory Quality of Tomato, Carrot and Wheat - Influences of Growing Systems. Avhandlingsarbetet var i samarbete med Institutionen för växtodlingslära, Sveriges lantbruksuniversitet.

Forskning

Åsa Öström har erfarenhet av forskning inom sensorik med fokus på måltidsupplevelser. Sensorisk marknadsföring är exempel på forskningsprojekt som Öström varit involverad i. Det är forskning som bland annat visar att kognitivt baserade språkmodeller där sensoriska egenskaper kommuniceras kan påverka konsumentbeteende för till exempel val av frukt och grönsaker. Mat och dryck i kombination är ett annat etablerat forskningsområden vid RHS som Öström är involverad i. Den forskningen handlar om utveckling av metoder för sensorisk bedömning av kombinationer och om hur sensoriska upplevelser kan kommuniceras. Det är forskning som kan bidra till utveckling av måltidsupplevelser för båda privata och offentliga aktörer. Vid institutionen finns ett sensoriskt laboratorium där både forsknings- och uppdragsprojekt genomförs. Öström är involverad i utvecklingen av laboratoriet och ser verksamheten som en viktig del för sensorisk forskning kopplat till gastronomi och för samarbete med andra forskargrupper och med näringsliv.

Undervisning och handledning

Åsa Öström undervisar i grundutbildning och på magisterkurser i sensorisk analys. Fokusområden i undervisningen är sinnenas förmåga och metoder för sensoriska bedömningar. Öström är också kursansvarig för Examensarbetet i Måltidskunskap och värdskap. Åsa Öström har handlett två doktorander till disputation, och är nu huvudhandledare för fem doktorander. En av doktoranderna ingår i den universitetsgemensamma satsningen Successful Ageing.

Publikationer

Åsa Öström har publicerat artiklar och bokkapitel om måltidens fem aspekter (FAMM), en modell vars delar; rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet, kan påverkar gästens upplevelse av måltid och/eller vistelse. Öström har också varit medförfattare till undervisningsmaterial om mat och sinnesupplevelser för barn som Sinnenas Skafferi och Sinnenas äventyr samt undervisningsmaterial för grundutbildning. Andra publikationer som Öström publicerat finns under fliken publikationer. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Westling, M. , Wennström, S. & Öström, Å. (2021). A recipe development process model designed to support a crop’s sensory qualities. The International Journal of Food Design, 6 (1), 3-26.
Sabet, J. A. , Ekman, M. S. , Lundvall, A. S. , Risérus, U. , Johansson, U. , Öström, Å. , Adamsson, V. , Cao, Y. & et al. (2021). Feasibility and Acceptability of a Healthy Nordic Diet Intervention for the Treatment of Depression: A Randomized Controlled Pilot Trial. Nutrients, 13 (3).
Castro Alves, V. , Kalbina, I. , Nilsen, A. , Mats, A. , Rosenqvist, E. , Jansen, M. A. K. , Qian, M. , Öström, Å. & et al. (2021). Integration of non-target metabolomics and sensory analysis unravels vegetable plant metabolite signatures associated with sensory quality: A case study using dill (Anethum graveolens). Food Chemistry, 344.
Jonsson, A. , Nyberg, M. , Jonsson, I. M. & Öström, Å. (2021). Older patients' perspectives on mealtimes in hospitals: a scoping review of qualitative studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35 (2), 390-404.
Herdenstam, A. P. F. , Nilsen, A. & Öström, Å. (2020). Breaking the silence: A pilot study investigating communication skills of sommeliers and chefs after analogical training. International Journal of Gastronomy and Food Science, 20.
Castro Alves, V. , Kalbina, I. , Öström, Å. , Hyötyläinen, T. & Strid, Å. (2020). The taste of UV light: Using sensomics to improve horticultural quality. UV4Plants Bulletin (1), 39-43.
Eriksson, L. , Jonsson, I. M. & Öström, Å. (2020). Waiter's craft-related actions studied from the perspective of time-geography. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10 (2), 152-176.
Westling, M. , Leino, M. W. , Nilsen, A. , Wennström, S. & Öström, Å. (2019). Crop and Livestock Diversity Cultivating Gastronomic Potential, Illustrated by Sensory Profiles of Landraces. Journal of Food Science, 84 (5), 1162-1169.
Herdenstam, A. P. F. , Nilsen, A. N. , Öström, Å. & Harrington, R. J. (2018). Sommelier training: Dialogue seminars and repertory grid method in combination as a pedagogical tool. International Journal of Gastronomy and Food Science, 13, 78-89.
Nygren, T. , Nilsen, A. & Öström, Å. (2017). Dynamic changes of taste experiences in wine and cheese combinations. Journal of Wine Research, 28 (2), 105-122.
Westling, M. , Danielsson Tham, M. , Jass, J. , Nilsen, A. , Öström, Å. & Tham, W. (2016). Contribution of Enterobacteriaceae to Sensory Characteristics in Soft Cheeses Made from Raw Milk. Procedia Food Science, 7, 17-20.
Swahn, J. , Mossberg, L. , Öström, Å. & Gustafsson, I. (2012). Sensory description labels for food affect consumer product choice. European Journal of Marketing, 46 (11/12), 1628-1646.
Paulsen, M. T. , Ueland, Ø. , Nilsen, A. N. , Öström, Å. & Hersleth, M. (2012). Sensory perception of salmon and culinary sauces: An interdisciplinary approach. Food Quality and Preference, 23 (2), 99-109.
Walter, U. , Edvardsson, B. & Öström, Å. (2010). Drivers of customers’ service experiences: a study in the restaurant industry. Managing Service Quality, 20 (3), 236-258.
Sampels, S. , Turner, T. , Öström, Å. & Pickova, J. (2010). Effects of -linolenic acid and eicosapentaenoic acid from linseed and algae, respectively, on reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) muscle fatty acid composition. Acta agriculturae Scandinavica. Section A, Animal science, 60 (3), 175-186.
Algotson, S. & Öström, Å. (2010). Sapere-taste lessons in Swedish pre-schools. European Journal of Public Health, 20 (Suppl. 1), 106-106.
Swahn, J. , Öström, Å. , Larsson, U. & Gustafsson, I. (2010). Sensory and semantic language model for red apples. Journal of sensory studies, 25 (4), 591-615.
Rapp [Nordin], E. , Öström, Å. , Osika, W. , Englund, A. , Annett, J. & Gustafsson, I. (2009). Preference for full-fat over low-fat foods among individuals suffering from coronary heart disease and healthy controls. Physiology and Behavior, 98 (4), 489-497.
Öström, Å. , Rapp [Nordin], E. & Prim, M. (2008). FAMM: from food to meal research on the product aspect of the meal experience. Journal of foodservice, 19 (1), 63-68.
Öström, Å. & Annett, J. (2008). Fremtidens bevisste konsumenter. Norsk tidsskrift for ernæring, 4, 4-5.
Billing, M. , Öström, Å. & Lagerbielke, E. (2008). The importance of wine glasses for enhancing the meal experience from the perspectives of craft, design and science. Journal of Foodservice, 19 (1), 69-73.
Rapp [Nordin], E. , Öström, Å. , Bosander, F. & Gustafsson, I. (2007). The sensory effect of butter in culinary sacues. Journal of Foodservice, 18 (1), 31-42.
Kihlberg, I. , Öström, Å. & Risvik, E. (2006). Sensory qualities of plain white pan bread: influence of farming system, year of harvest and baking technique. Journal of Cereal Science, 43 (1), 15-30.
Gustafsson, I. , Öström , Å. , Johansson, J. & Mossberg, L. (2006). The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants. Journal of Foodservice, 17 (2), 84-93.

Böcker

Gustafsson, I. , Jonsäll, A. , Mossberg, L. , Swahn, J. & Öström, Å. (2014). Sensorik och marknadsföring. Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, J. , Hansson, J. , Swahn, J. & Öström, Å. (2008). Smaken är biff: ett utbildningsmaterial om svensk ryggbiff för restaurangbranschen. Grythyttan: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Jonsson, A. & Öström, Å. (2017). Måltidsmiljö och verksamhetsstruktur. I: Mat och måltider i äldreomsorgen: vetenskapliga underlag om måltidsmiljö och verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt särskilda näringsbehov hos sköra äldre (ss. 103-137). Uppsala: Livsmedelsverket.
Öström, Å. & Jonsson, A. (2017). Sensorik och åldrande. I: Mat och måltider i äldreomsorgen: vetenskapliga underlag om måltidsmiljö och verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt särskilda näringsbehov hos sköra äldre (ss. 81-102). Uppsala: Livsmedelsverket.
Gustafsson, I. , Öström, Å. & Annett, J. (2009). Culinary arts and meal science as a interdisciplinary university curriculum. I: Herbert L. Meiselman, Meals in science and practice: interdisciplinary research and business applications (ss. 270-293). Boca Raton, FL: CRC Press.
Gustafsson, I. , Swahn, J. & Öström, Å. (2008). Det sensoriska språket. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Ulf Larsson, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Årets svenska måltidslitteratur 2008 (ss. 71-71). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.
Öström, Å. & Annett, J. (2008). Framtidens medvetna konsumenter. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Årets svenska måltidslitteratur 2008 (ss. 93-93). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.
Öström, Å. (2008). Servitörens beteende. I: Lena Mossberg, Inga-Britt Gustafsson, Service på restaurang (ss. 36-42). Lund: Studentlitteratur.
Karlsson, Å. W. & Öström, Å. (2007). Kan vi lita på synen - sensoriska perspektiv. I: Birgitta Borg, Att se, tänka och tolka: doumentation av seminarium om människans synsinne (ss. 57-58). Örebro: Örebro universitet.
Öström, Å. (2007). Vad är det som smakar så gott. I: Richard Tellström, Lena Mossberg, Inger M. Jonsson, Den medvetna måltidskunskapen: en vänbok till Inga-Britt Gustafsson (ss. 231-238). Örebro: Örebro universitet.
Öström, Å. (2004). Sensorik: ett verktyg för att mäta upplevd matkvalitet. I: Inga-Britt Gustafsson, Ulla-Britt Strömberg, Tid för måltidskunskap: en vänbok till Birgitta Ulmander (ss. 207-214). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Eriksson, L. , Nygren, T. & Öström, Å. (2018). Communcation tools for meal design. Konferensbidrag vid International Conference Tomorrow´s Food Travel (TFT), Centre for Tourism, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, October 8-10, 2018.
Öström, Å. , Nilsson, M. & L’Espoir Decosta, P. (2012). Perception of school meals in Sweden: a semantic study. I: Elsevier, 5th European Conference on Sensory and Consumer Research, 'A Sense of Inspiration'. Konferensbidrag vid 5th European Conference on Sensory and Consumer Research, 'A Sense of Inspiration', Bern, 9-12 september. Elsevier.
Nilsson, M. , L’Espoir Decosta, P. & Öström, Å. (2012). School meals: to develop trust and appreciation. I: 5th European Conference on Sensory and Consumer Research, 'A Sense of Inspiration'. Konferensbidrag vid 5th European Conference on Sensory and Consumer Research, 'A Sense of Inspiration', Bern, 9-12 september. Elsevier.
Eriksson, L. , Öström, Å. & Akner-Koler, C. (2011). Embodied aesthetic movements during mealtime: a provocative method for design innovation of culinary utensils. Konferensbidrag vid The Third Uppsala University Body/Embodiment Symposium, Bodies Knowing Bodies: Interrogating Embodied Knowledges, 17-18 nov 2011.
Walter, U. , Edvardsson, B. & Öström, Å. (2010). Social interactions as drivers of customers' service experiences. I: Pierre Eiglier, James Fitzsimmons, Katherine Lemon, Douglas Pugh, Marketing, strategy, economics, operations & human resources insights on service activities. Konferensbidrag vid 11th international research seminar in service management (ss. 771-790). Aix-en-Provence: University Paul Cézanne Aix-Marseille III.
Öström, Å. (2009). Att känna mat och dryck i teori och praktik. I: Alsne M, Borg E, Gustafsson I-B, Att känna, skapa och tolka ett seminarium om människans känselsinne [september 2007]. Konferensbidrag vid Att känna, skapa och tolka : ett seminarium om människans känselsinne [september 2007] (ss. 63-66). Örebro: Örebro universitet.
Walter, U. & Öström, Å. (2009). The role of the physical and social environment in customers’ restaurant experiences. I: Bernd Strauss, Stephen, Quis 11 Moving forward with service quality. Wolfsburg: Ingolstadt School of Management.
Öström, Å. (2008). Sinnena som mätinstrument för smak. I: Alsne Marianne och Gustafsson Inga-Britt, Smaksinnet och den goda smaken ett seminarium om människans smaksinne : [januari 2005]. Konferensbidrag vid Smaksinnet och den goda smaken: ett seminarium om människans smaksinne, januari 2005 (ss. 23-29). Örebro: Örebro universitet.
Gustafsson, I. , Öström, Å. , Johansson, J. & Mossberg [Larsson-Mossberg], L. (2005). A five aspect meal model: a tool for the development of meal service in the restaurant field?. I: JSA Edwards, B Kowrygo & K. Rejman, Culinary arts and sciences V global and national perspectives. Konferensbidrag vid Fifth International Conference on Culinary Arts and Sceinces (ss. 3-11). Bournemouth: Worshipful Company of Cooks Research Centre, Bornemouth University.
Öström, Å. , Nygren, T. & Gustafsson, I. (2005). Consumer preference for combinations of wine and blue mould cheese influenced by eating and drinking attitudes. I: Edwards JSA, Kowrygo B, Rejman K, Culinary Arts and Sciences Global and National Perspectives. Konferensbidrag vid The Fifth International Conference on Culinary Arts and Sciences , Global and National Perspectives (ICCAS 05), Warsaw Poland, 27 June - 1 July 2005. Bornemouth: The Worshipful Company of Cooks Research Centre at Bornemouth University.
Nordin, E. E. , Öström, Å. & Gustafsson, I. (2005). Differences in health and taste attitudes among middle age people in Sweden. I: J.S.A. Edwards, B. Kowrygo, K. Rejman, Culinary arts and sciences V global and national perspectives. Konferensbidrag vid The Fifth International Conference on Culinary Arts and Sciences (ss. 609-609). Bournemouth: The Worshipful Company of Cooks Research Centre at Bornemouth University.
Nordin, E. , Bosander, F. , Gustafsson, I. & Öström, Å. (2003). Sensory evaluation of specific flavours in sauces with various amount of added butter. I: John S. A. Edwards, Inga-Britt Gustafsson, Culinary arts and sciences IV global and national perspectives. Konferensbidrag vid Fourth international conference on culinary arts and sciences, global and national perspectives, ICCAS 03, Bournemouth University (ss. 430-439). Bournemouth: Worshipful Company of Cooks Research Centre at Bournemouth University, UK.
Nygren, T. , Gustafsson, I. , Öström, Å. & Johansson, L. (2001). Flavour changes produced by wine and cheeese interactions measured by sensory methodology. I: John S. A. Edwards, M. M. Hewedi, Culinary arts and sciences III global and national perspectives. Konferensbidrag vid Third international conference on culinary arts and sciences, Bournemouth University (ss. 509-520). Bournemouth: Worshipful Company of Cooks Centre for Culinay Research at Bournemouth University.

Manuskript

Rapporter

Gustafsson, I. , Öström, Å. , Swahn, J. & Larsson, U. (2008). Äppelspråket - ett marknadsföringsredskap: sensoriska beskrivningar av 8 studerade äppelsorter : en populärvetenskaplig rapport. Örebro: Örebro universitet.