Institutionen för hälsovetenskaper

Forskningstugg

15 februari 2024 12:00 – 12:50 Digitalt

Lunchseminarium online för att fördjupa sig i forskningsperspektiv på studenters lärande och undervisning inom hälsoprofessionerna.

Välkommen till det första seminariet inom seminarieserien Forskningstugg!

Seminarieserien riktar sig till lärare inom hälsoprofessionerna som vill fördjupa sig i och kanske bidra till forskningsfältet kring studenters lärande och undervisning inom hälsoprofessioner.

Vi detta tillfälle utgår vi från kapitel 1-2 i boken Researching medical education.

Anmäl ditt deltagande här!

Varmt välkommen!

Vid frågor kontakta Samuel Edelbring.


Forskargruppen Research based education in the health professions och Kommittén för högskolepedagogisk utveckling vid MH (HPK) etablerar, i samverkan med Malmö universitet och Umeå universitet, en seminarieserie kring högskolepedagogisk forskning inom hälsoprofessionerna. Syftet är att främja pedagogisk forskningsanknytning för hög kvalitet i utbildningarna.

Initiativtagare till seminarierna är:
Professor Elisabeth Carlson, Malmö universitet
Docent Samuel Edelbring, Örebro universitet
Docent Anna Fahlgren, Umeå universitet
Docent Petri Gudmundsson, Malmö universitet
Vicedekan Magnus Hultin, Umeå universitet
Universitetslektor Malin Prenkert, Örebro universitet.