This page in English

Forskargrupp

Kunskapsbaserad utbildning inom medicin och hälsa

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Forskningsämne

Gruppen bedriver högskolepedagogisk forskning för hälsoprofessionernas utbildningar, ett fält som ofta benämns medicinsk pedagogik. Projekten rör kliniskt resonemang, interprofessionellt lärande, simuleringsbaserat lärande samt lärande under verksamhetsbaserad utbildning. Forskningsansatsen karaktäriseras av ett praktikrelevant förhållningssätt och metoderna anpassas efter de olika specifika forskningsfrågorna. Ett övergripande område är hur forskningsbaserad kunskap kan stärkas och tillämpas i utbildningar inom medicin och hälsa.

Finansiärer

  • The international medical programme (IMP)
  • Kumla kommun
  • Region Örebro Län
  • Region Östergötland
  • Vinnova
  • Örebro universitet