This page in English

Samuel Edelbring

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303893

Rum: P2127

Samuel Edelbring

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Samuel Edelbring

Samuel Edelbring är universitetslektor i Medicinsk vetenskap och Hälso- och vårdvetenskap samt docent i medicinsk pedagogik.

Samuel har sedan 2001 verkat vid olika lärosäten (KI, LiU och ORU) med pedagogisk utveckling, pedagogisk forskning och kvalitetsarbete. Vid KI hade han styrelseuppdrag och har ånyo uppdrag i fakultetsledningen för Medicin och Hälsa. Efter några år vid Linköpings universitet lockades han av Örebro universitets högskolepedagogiska satsning som gjordes 2018. Den möjliggjorde inrättande av ”gruppen för medicinsk pedagogik” inom vilken Samuel har verkat med seminarieserier, pedagogiska utvecklingsprojekt och nationella och internationella samarbeten. Hans ambition är att inrätta och stärka kunskapsfältet ”Medicinsk pedagogik” som innefattar lärandeprocesser inom hälsoprofessionernas utbildning och praktik.

Samuel har stor tilltro till studenters inneboende drivkraft att lära och utvecklas. Denna tilltro passar bra in i ORUs pedagogiska grundsyn på studenters ansvar för sitt lärande och fokus på aktiva läraktiviteter. Att verka vid ett lärosäte som driver en ”kunskapsbaserad samhällsutveckling” motiverar honom till fortsatt universitetsengagemang.

 

Forskning

Samuel blev filosofie doktor vid Karolinska institutet 2012 på en avhandling inom medicinsk pedagogik. I avhandlingen undersöktes pedagogiska perspektiv på datorstödda patientscenarier i läkarutbildningen. Han har sedan dess fortsatt att undersöka hur olika former av simulering kan stödja studenters lärande i hälsoprofessionernas utbildningar. Forskningsintressen rör också interprofessionellt lärande, kliniskt resonemang samt studenters tilltro till sin förmåga att lära i verksamhetsförlagd utbildning. Samuel leder den svenska delen av Erasmus+ projektet DID-ACT som han är en av initiativtagarna till. Han leder forskarguppen "Lärande och professionsutveckling" i forskningsmiljön "Care about caring".

Samuel har som huvudhandledare fört en doktorand till disputation:

Anne Friman, med avhandlingen: ”Attitudes towards interprofessional work and conditions for knowledge development in wound management", KI 2015.

Huvudhandledare för doktorand Ruhija Hodza-Beganovic (se forskningsprojekt "Ökad professionell medvetenhet, nedan).

Biträdande handledare till Franziska Wagner, LMU Tyskland, samt Sten Erici, Lunds universitet.

 

Undervisning

Samuel har gedigen undervisningserfarenhet i doktorandkurser för vetenskaplig kommunikation. Han har också lett Masterkurser i medicinsk pedagogik, klinisk handledning och basvetenskapliga kurser. Hans nuvarande undervisning omfattar interprofessionella lärandeaktiviteter, uppsatshandledning samt kompetensutveckling för lärare. Han leder även det högre seminariet i högskolepedagogik vid Högskolepedagogiskt centrum.

Uppdrag

Samuel är vicedekan för utbildning för grund- och avancerad nivå vid Fakulteten för Medicin och hälsa.

Han är redaktör i tidskriften BMC Medical Education och engageras flitigt som granskare av vetenskapliga artiklar inom medicinsk pedagogik. Bistår regelbundet i betygsnämnder och med opponentskap vid disputationer.

Sakkunnig i referensgrupp Emergo Train System (ETS) vid Katastrofmedicincentrum (KMC):

http:/www.emergotrain.com/

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Edelbring, S. , Broberger, E. , Sandelius, S. , Norberg, J. & Wiegleb Edström, D. (2021). Flexible interprofessional student encounters based on virtual patients: a contribution to an interprofessional strategy. Journal of Interprofessional Care, 1-8.
Möller, H. , Creutzfeldt, J. , Valeskog, K. , Rystedt, H. , Edelbring, S. , Fahlstedt, M. , Felländer-Tsai, L. & Abrandt Dahlgren, M. (2021). Technology-Enhanced Learning of Human Trauma Biomechanics in an Interprofessional Student Context. Teaching and learning in medicine, 1-10.
Abrandt Dahlgren, M. , Valeskog, K. , Johansson, K. & Edelbring, S. (2021). Understanding clinical reasoning: A phenomenographic study with entry-level physiotherapy students. Physiotherapy Theory and Practice, 1-10.
Ahn, S. & Edelbring, S. (2020). Designing a virtual patient as an interprofessional enactment: lessons learnt from the process. International Journal of Learning Technology, 15 (3), 204-218.
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. , Ebbeskog, B. & Edelbring, S. (2020). General practitioners' knowledge of leg ulcer treatment in primary healthcare: an interview study. Primary Health Care Research and Development, 21.
Edelbring, S. , Alehagen, S. , Mörelius, E. , Johansson, A. & Rytterström, P. (2020). Should the PBL tutor be present?: A cross-sectional study of group effectiveness in synchronous and asynchronous settings. BMC Medical Education, 20 (1).
Kononowicz, A. A. , Hege, I. , Edelbring, S. , Sobocan, M. , Huwendiek, S. & Durning, S. J. (2020). The need for longitudinal clinical reasoning teaching and assessment: Results of an international survey. Medical teacher, 42 (4), 457-462.
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. & Edelbring, S. (2019). General practitioners’ perceptions of their role and their collaboration with district nurses in wound care. Primary Health Care Research and Development, 20.
Hodza-Beganovic, R. , Berggren, P. , Hugelius, K. & Edelbring, S. (2019). Survey-based experiential learning - means of raising professional awareness in developing countries. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 586-586.
Nilsson, M. , Fors, U. , Östergren, J. , Bolinder, G. & Edelbring, S. (2019). Why Medical Students Choose to Use or Not to Use a Web-Based Electrocardiogram Learning Resource: Mixed Methods Study. JMIR medical education, 5 (2).
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. & Edelbring, S. (2017). Attitudes and perceptions from nursing and medical students towards the other profession in relation to wound care. Journal of Interprofessional Care, 31 (5), 620-627.
Allvin, R. , Berndtzon, M. , Carlzon, L. , Edelbring, S. , Hult, H. , Hultin, M. , Karlgren, K. , Masiello, I. & et al. (2017). Confident but not theoretically grounded - experienced simulation educators' perceptions of their own professional development. Advances in Medical Education and Practice, 8, 99-108.
Nyström, S. , Dahlberg, J. , Edelbring, S. , Hult, H. & Abrandt Dahlgren, M. (2017). Continuing professional development: pedagogical practices of interprofessional simulation in health care. Studies in Continuing Education, 39 (3), 303-319.
Escher, C. , Rystedt, H. , Creutzfeldt, J. , Meurling, L. , Nyström, S. , Dahlberg, J. , Edelbring, S. , Nordahl Amorøe, T. & et al. (2017). Method matters: impact of in-scenario instruction on simulation-based teamwork training. Advances in Science and Technology Research Journal, 2.
Nyström, S. , Dahlberg, J. , Edelbring, S. , Hult, H. & Abrandt Dahlgren, M. (2016). Debriefing practices in interprofessional simulation with students: A sociomaterial perspective. BMC Medical Education, 16.
Kononowicz, A. A. , Woodham, L. , Georg, C. , Edelbring, S. , Stathakarou, N. , Davies, D. , Masiello, I. , Saxena, N. & et al. (2016). Virtual patient simulations for health professional education. Cochrane Database of Systematic Reviews (5).
Edelbring, S. , Broström, O. , Henriksson, P. , Vassiliou, D. , Spaak, J. , Dahlgren, L. O. , Fors, U. & Zary, N. (2012). Integrating virtual patients into courses: follow-up seminars and perceived benefit. Medical Education, 46 (4), 417-425.
Edelbring, S. , Dastmalchi, M. , Hult, H. , Lundberg, I. E. & Dahlgren, L. (2011). Experiencing virtual patients in clinical learning: a phenomenological study. Advances in Health Sciences Education, 16 (3), 331-345.
Wijk, L. , Edelbring, S. , Svensson, A. , Karlgren, K. , Kristiansson, M. & Fors, U. (2009). A pilot for a computer-based simulation system for risk estimation and treatment of mentally disordered offenders. Informatics for Health and Social Care, 34 (2), 106-115.
Edelbring, S. , Fors, U. & Saether, B. (2004). SvalSim: field work simulation system for problem-oriented learning in petroleum geology. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 12 (1), 9-11.

Artiklar, forskningsöversikter

Kononowicz, A. A. , Woodham, L. A. , Edelbring, S. , Stathakarou, N. , Davies, D. , Saxena, N. , Car, L. T. , Carlstedt-Duke, J. & et al. (2019). Virtual Patient Simulations in Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. Journal of Medical Internet Research, 21 (7).
Hege, I. , Kononowicz, A. A. , Tolks, D. , Edelbring, S. & Kuehlmeyer, K. (2016). A qualitative analysis of virtual patient descriptions in healthcare education based on a systematic literature review. BMC Medical Education, 16.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Edelbring, S. (2012). Technology in education, necessary but not sufficient: understanding learning with virtual patients. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Karolinska Institutet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Edelbring, S. (2020). Medicinsk informatik och lärande. I: Göran Petersson, Martin Rydmark & Anders Thurin, Medicinsk informatik (ss. 192-203). Stockholm: Liber.
Eikeland Husebø, S. , Abrandt Dahlgren, M. , Edelbring, S. , Nordenström, E. , Nordahl Amorøe, T. , Rystedt, H. & Dieckmann, P. (2019). Reflecting on Interprofessional Simulation. I: Madeleine Abrandt Dahlgren, Hans Rystedt, Li Felländer-Tsai and Sofia Nyström, Interprofessional Simulation in Health Care: Materiality, Embodiment, Interaction (ss. 139-171). Cham: Springer Publishing Company.

Konferensbidrag

Edelbring, S. & Abrandt Dahlgren, M. (2016). Bodies in Simulation: Exploring Sociomaterial Theory in Collaborative Video-Analysis. Konferensbidrag vid NextMed/MMVR22: Medicine Meets Virtual Reality Conference, Los Angeles, California, USA, April 7-9, 2016. NextMed.
Wiegleb Edström, D. , Karlsson, N. & Edelbring, S. (2016). Reality check: validating virtual patients for interprofessional wound care education. Konferensbidrag vid International Association of Medical Education in Europe (AMEE), Barcelona, Spain, August 27-31, 2016. AMEE - Association of Medical Education in Europe.
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. & Edelbring, S. (2014). A mixed methods approach to nursing and medicine students’ attitudes towards collaboration. Konferensbidrag vid The Association of Medical Education in Europe (AMEE), Milan, Italy, August 30 - September 3, 2014. AMEE - The Association of Medical Education in Europe.
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. & Edelbring, S. (2014). An effort to winding future nurses and physicians together: Students’ joint learning about wound management. Konferensbidrag vid Nordic Interprofessional Network Conference (NIPNET), Stockholm, Sweden, October 2-3, 2014. NIPNET - Nordic Interprofessional Network.
Edelbring, S. , Lundberg, I. E. & Zary, N. (2013). Expectations and experiences of the collaborative aspect of virtual patient work. Konferensbidrag vid The Association for Medical Education in Europe Annual Conference (AMEE), Prague, Czech Republic, August 24-28, 2013. AMEE - The Association for Medical Education in Europe.
Edelbring, S. & Dahlgren, L. O. (2010). Phenomenology as research approach in medical education: Characteristics and empirical examples. Konferensbidrag vid The Association for Medical Education in Europe Annual Conference (AMEE), Glasgow, UK, September 4-8, 2010.
Edelbring, S. , Dastmalchi, M. , Lundberg, I. E. , Hult, H. & Dahlgren, L. O. (2009). Virtual Patients in clinical education from a phenomenological perspective. Konferensbidrag vid The Association for Medical Education in Europe Annual Conference (AMEE), Málaga, Spain, August 29 - September 2, 2009.

Rapporter

Edelbring, S. , Lammgård, T. , Pettersson, S. & Ringnander, M. (2020). Diskussion om styrkor och utvecklingsbehov av färdighetsträning på KTC. Enkät till lärare, extern feedback och workshop.. Örebro: (Rapport från Institutionen för hälsovetenskaper ).
Edelbring, S. , Karlberg-Traav, M. , Hultgren, A. , Alverland, V. & Edgren, G. (2020). Förslag till pedagogisk strategi och åtgärder för att stärka genomströmningen i medicinsk vetenskap inom sjuksköterske-programmet. Örebro: Örebro universitet (Rapport från inst. f. Hälsovetenskaper ).
Edelbring, S. , Karlsson, K. , Meyer, F. & Tamás, É. (2017). Utvärdering av IPL-simulering på Clinicum: Simuleringsdag ”Akuta situationer” för sistaårsstudenter från sjuksköterske- och läkarprogrammen HT 2016. Linköping: Linköping University Electronic Press.