This page in English

Samuel Edelbring

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303893

Rum: P2127

Samuel Edelbring
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Samuel Edelbring

Samuel Edelbring är universitetslektor i Medicinsk vetenskap och Hälso- och vårdvetenskap samt docent i medicinsk pedagogik.

Samuel har sedan 2001 verkat vid olika lärosäten (KI, LiU och ORU) med pedagogisk utveckling, pedagogisk forskning och kvalitetsarbete. Vid KI hade han styrelseuppdrag och har ånyo uppdrag i fakultetsledningen för Medicin och Hälsa. Efter några år vid Linköpings universitet lockades han av Örebro universitets högskolepedagogiska satsning som gjordes 2018. Den möjliggjorde inrättande av ”gruppen för medicinsk pedagogik” inom vilken Samuel har verkat med seminarieserier, pedagogiska utvecklingsprojekt och nationella och internationella samarbeten. Hans ambition är att inrätta och stärka kunskapsfältet ”Medicinsk pedagogik” som innefattar lärandeprocesser inom hälsoprofessionernas utbildning och praktik.

Samuel har stor tilltro till studenters inneboende drivkraft att lära och utvecklas. Denna tilltro passar bra in i ORUs pedagogiska grundsyn på studenters ansvar för sitt lärande och fokus på aktiva läraktiviteter. Att verka vid ett lärosäte som driver en ”kunskapsbaserad samhällsutveckling” motiverar honom till fortsatt universitetsengagemang.

 

Forskning

Samuel blev filosofie doktor vid Karolinska institutet 2012 på en avhandling inom medicinsk pedagogik. I avhandlingen undersöktes pedagogiska perspektiv på datorstödda patientscenarier i läkarutbildningen. Han har sedan dess fortsatt att undersöka hur olika former av simulering kan stödja studenters lärande i hälsoprofessionernas utbildningar. Forskningsintressen rör också interprofessionellt lärande, kliniskt resonemang samt studenters tilltro till sin förmåga att lära i verksamhetsförlagd utbildning. Samuel leder den svenska delen av Erasmus+ projektet DID-ACT som han är en av initiativtagarna till. Han leder forskarguppen "Lärande och professionsutveckling" i forskningsmiljön "Care about caring".

Samuel har som huvudhandledare fört en doktorand till disputation:

Anne Friman, med avhandlingen: ”Attitudes towards interprofessional work and conditions for knowledge development in wound management", KI 2015.

Huvudhandledare för doktorand Ruhija Hodza-Beganovic (se forskningsprojekt "Ökad professionell medvetenhet, nedan).

Biträdande handledare till Franziska Wagner, LMU Tyskland, samt Sten Erici, Lunds universitet.

 

Undervisning

Samuel har gedigen undervisningserfarenhet i doktorandkurser för vetenskaplig kommunikation. Han har också lett Masterkurser i medicinsk pedagogik, klinisk handledning och basvetenskapliga kurser. Hans nuvarande undervisning omfattar interprofessionella lärandeaktiviteter, uppsatshandledning samt kompetensutveckling för lärare. Han leder även det högre seminariet i högskolepedagogik vid Högskolepedagogiskt centrum.

Uppdrag

Samuel är vicedekan för utbildning för grund- och avancerad nivå vid Fakulteten för Medicin och hälsa.

Han är redaktör i tidskriften BMC Medical Education och engageras flitigt som granskare av vetenskapliga artiklar inom medicinsk pedagogik. Bistår regelbundet i betygsnämnder och med opponentskap vid disputationer.

Sakkunnig i referensgrupp Emergo Train System (ETS) vid Katastrofmedicincentrum (KMC):

http:/www.emergotrain.com/

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter