This page in English

Samuel Edelbring

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303893

Rum: P2127

Samuel Edelbring

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Samuel Edelbring

Samuel Edelbring är lärare och forskare inom medicinsk pedagogik vid Örebro universitet. Han har sin grundutbildning i pedagogik från Stockholms universitet. Under 2001-2015 arbetade han med kompetensutveckling av lärare, utveckling av digitala läromedel och utveckling och genomförande av forskarutbildning vid Karolinska Institutet, Stockholm.  var Forskningskoordinator under 2013-2014 för Kliniskt Tränings- och Simuleringscentrum (KTC) vid Karolinska Sjukhuset, Stockholm där han bl.a. initierade seminarieserien "KTC-akademin" för lärare intresserade av färdighetsträning och simulering.  Intresset för simuleringsbaserat lärande förvaltades vidare i Linköping där han förestod  medicinska fakultetens enhet för kliniskt tränings- och simuleringscentrum Clinicum från 2015-2107. Där drev han pedagogiskt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete som bidrog till att fakulteten tilldelades internationella utmärkelsen "ASPIRE award for simulation" år 2017.

Han disputerade 2012 på avhandlingen "Technology in education: necessary but not sufficient. Understanding learning with virtual patients", Karolinska Institutet. I avhandlingen undersöks pedagogiska perspektiv på datorstödda patientscenarier i läkarutbildning. Han har sedan fortsatt att beforska simuleringsbaserat lärande i hälsoprofessionernas utbildning i olika forskningskonstellationer såväl nationellt som internationellt. Forskningsintressen rör också interprofessionellt lärande och kliniskt resonemang.

Samuel engageras flitigt som granskare av vetenskapliga artiklar inom medicinsk pedagogik och är Associate Editor i internationella tidskriften BMC Medical Education samt ledamot i betygsnämd och opponent vid avhandlingar.

Vid Örebro Universitet driver Samuel utveckling och forskning i medicinsk pedagogik i en fakultetsövergripande pedagogisk satsning samt i forskarguppen "Lärande och professionsutveckling" i forskningsmiljön "Care about caring".

Samuel har handlett en doktorand till disputation som huvudhandledare:

Anne Friman, med avhandlingen: ”Attitudes towards interprofessional work and conditions for knowledge development in wound management", KI 2015.
 
Nuvarande huvudhandledare till Ruhija Hodza-Beganovic (se forskningsprojekt "Ökad professionell medvetenhet, nedan).
 

Filosofie doktorsexamen, Medicinsk vetenskap inriktning Medicinsk pedagogik, Karolinska institutet, 2012

Docent i medicinsk pedagogik, Linköpings universitet 2018

 

Sakkunnig i referensgrupp Emergo Train System (ETS):

http:/www.emergotrain.com/

CV

Länk till CV

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Friman, A. , Wiegleb Edström, D. , Ebbeskog, B. & Edelbring, S. (2020). General practitioners' knowledge of leg ulcer treatment in primary healthcare: an interview study. Primary Health Care Research and Development, 21.
Edelbring, S. , Alehagen, S. , Mörelius, E. , Johansson, A. & Rytterström, P. (2020). Should the PBL tutor be present?: A cross-sectional study of group effectiveness in synchronous and asynchronous settings. BMC Medical Education, 20 (1).
Kononowicz, A. A. , Hege, I. , Edelbring, S. , Sobocan, M. , Huwendiek, S. & Durning, S. J. (2020). The need for longitudinal clinical reasoning teaching and assessment: Results of an international survey. Medical teacher, 42 (4), 457-462.
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. & Edelbring, S. (2019). General practitioners’ perceptions of their role and their collaboration with district nurses in wound care. Primary Health Care Research and Development, 20.
Hodza-Beganovic, R. , Berggren, P. , Hugelius, K. & Edelbring, S. (2019). Survey-based experiential learning - means of raising professional awareness in developing countries. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 586-586.
Nilsson, M. , Fors, U. , Östergren, J. , Bolinder, G. & Edelbring, S. (2019). Why Medical Students Choose to Use or Not to Use a Web-Based Electrocardiogram Learning Resource: Mixed Methods Study. JMIR medical education, 5 (2).
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. & Edelbring, S. (2017). Attitudes and perceptions from nursing and medical students towards the other profession in relation to wound care. Journal of Interprofessional Care, 31 (5), 620-627.
Allvin, R. , Berndtzon, M. , Carlzon, L. , Edelbring, S. , Hult, H. , Hultin, M. , Karlgren, K. , Masiello, I. & et al. (2017). Confident but not theoretically grounded - experienced simulation educators' perceptions of their own professional development. Advances in Medical Education and Practice, 8, 99-108.
Nyström, S. , Dahlberg, J. , Edelbring, S. , Hult, H. & Abrandt Dahlgren, M. (2017). Continuing professional development: pedagogical practices of interprofessional simulation in health care. Studies in Continuing Education, 39 (3), 303-319.
Escher, C. , Rystedt, H. , Creutzfeldt, J. , Meurling, L. , Nyström, S. , Dahlberg, J. , Edelbring, S. , Nordahl Amorøe, T. & et al. (2017). Method matters: impact of in-scenario instruction on simulation-based teamwork training. Advances in Science and Technology Research Journal, 2.
Nyström, S. , Dahlberg, J. , Edelbring, S. , Hult, H. & Abrandt Dahlgren, M. (2016). Debriefing practices in interprofessional simulation with students: A sociomaterial perspective. BMC Medical Education, 16.
Kononowicz, A. A. , Woodham, L. , Georg, C. , Edelbring, S. , Stathakarou, N. , Davies, D. , Masiello, I. , Saxena, N. & et al. (2016). Virtual patient simulations for health professional education. Cochrane Database of Systematic Reviews (5).
Edelbring, S. , Broström, O. , Henriksson, P. , Vassiliou, D. , Spaak, J. , Dahlgren, L. O. , Fors, U. & Zary, N. (2012). Integrating virtual patients into courses: follow-up seminars and perceived benefit. Medical Education, 46 (4), 417-425.
Edelbring, S. , Dastmalchi, M. , Hult, H. , Lundberg, I. E. & Dahlgren, L. (2011). Experiencing virtual patients in clinical learning: a phenomenological study. Advances in Health Sciences Education, 16 (3), 331-345.
Wijk, L. , Edelbring, S. , Svensson, A. , Karlgren, K. , Kristiansson, M. & Fors, U. (2009). A pilot for a computer-based simulation system for risk estimation and treatment of mentally disordered offenders. Informatics for Health and Social Care, 34 (2), 106-115.
Edelbring, S. , Fors, U. & Saether, B. (2004). SvalSim: field work simulation system for problem-oriented learning in petroleum geology. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 12 (1), 9-11.

Artiklar, forskningsöversikter

Kononowicz, A. A. , Woodham, L. A. , Edelbring, S. , Stathakarou, N. , Davies, D. , Saxena, N. , Car, L. T. , Carlstedt-Duke, J. & et al. (2019). Virtual Patient Simulations in Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. Journal of Medical Internet Research, 21 (7).
Hege, I. , Kononowicz, A. A. , Tolks, D. , Edelbring, S. & Kuehlmeyer, K. (2016). A qualitative analysis of virtual patient descriptions in healthcare education based on a systematic literature review. BMC Medical Education, 16.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Edelbring, S. (2012). Technology in education, necessary but not sufficient: understanding learning with virtual patients. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Karolinska Institutet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Eikeland Husebø, S. , Abrandt Dahlgren, M. , Edelbring, S. , Nordenström, E. , Nordahl Amorøe, T. , Rystedt, H. & Dieckmann, P. (2019). Reflecting on Interprofessional Simulation. I: Madeleine Abrandt Dahlgren, Hans Rystedt, Li Felländer-Tsai and Sofia Nyström, Interprofessional Simulation in Health Care: Materiality, Embodiment, Interaction (ss. 139-171). Cham: Springer Publishing Company.

Konferensbidrag

Edelbring, S. & Abrandt Dahlgren, M. (2016). Bodies in Simulation: Exploring Sociomaterial Theory in Collaborative Video-Analysis. Konferensbidrag vid NextMed/MMVR22: Medicine Meets Virtual Reality Conference, Los Angeles, California, USA, April 7-9, 2016. NextMed.
Wiegleb Edström, D. , Karlsson, N. & Edelbring, S. (2016). Reality check: validating virtual patients for interprofessional wound care education. Konferensbidrag vid International Association of Medical Education in Europe (AMEE), Barcelona, Spain, August 27-31, 2016. AMEE - Association of Medical Education in Europe.
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. & Edelbring, S. (2014). A mixed methods approach to nursing and medicine students’ attitudes towards collaboration. Konferensbidrag vid The Association of Medical Education in Europe (AMEE), Milan, Italy, August 30 - September 3, 2014. AMEE - The Association of Medical Education in Europe.
Friman, A. , Wiegleb Edström, D. & Edelbring, S. (2014). An effort to winding future nurses and physicians together: Students’ joint learning about wound management. Konferensbidrag vid Nordic Interprofessional Network Conference (NIPNET), Stockholm, Sweden, October 2-3, 2014. NIPNET - Nordic Interprofessional Network.
Edelbring, S. , Lundberg, I. E. & Zary, N. (2013). Expectations and experiences of the collaborative aspect of virtual patient work. Konferensbidrag vid The Association for Medical Education in Europe Annual Conference (AMEE), Prague, Czech Republic, August 24-28, 2013. AMEE - The Association for Medical Education in Europe.
Edelbring, S. & Dahlgren, L. O. (2010). Phenomenology as research approach in medical education: Characteristics and empirical examples. Konferensbidrag vid The Association for Medical Education in Europe Annual Conference (AMEE), Glasgow, UK, September 4-8, 2010.
Edelbring, S. , Dastmalchi, M. , Lundberg, I. E. , Hult, H. & Dahlgren, L. O. (2009). Virtual Patients in clinical education from a phenomenological perspective. Konferensbidrag vid The Association for Medical Education in Europe Annual Conference (AMEE), Málaga, Spain, August 29 - September 2, 2009.

Rapporter

Edelbring, S. , Lammgård, T. , Pettersson, S. & Ringnander, M. (2020). Diskussion om styrkor och utvecklingsbehov av färdighetsträning på KTC. Enkät till lärare, extern feedback och workshop.. Örebro: (Rapport från Institutionen för hälsovetenskaper ).
Edelbring, S. , Karlberg-Traav, M. , Hultgren, A. , Alverland, V. & Edgren, G. (2020). Förslag till pedagogisk strategi och åtgärder för att stärka genomströmningen i medicinsk vetenskap inom sjuksköterske-programmet. Örebro: Örebro universitet (Rapport från inst. f. Hälsovetenskaper ).
Edelbring, S. , Karlsson, K. , Meyer, F. & Tamás, É. (2017). Utvärdering av IPL-simulering på Clinicum: Simuleringsdag ”Akuta situationer” för sistaårsstudenter från sjuksköterske- och läkarprogrammen HT 2016. Linköping: Linköping University Electronic Press.