Institutionen för hälsovetenskaper

Ordningsregler för Kliniskt träningscentrum (KTC)

Alla studenter som vistas på KTC vid Institutionen för hälsovetenskaper måste respektera och följa de hygien- och ordningsregler som gäller i lokalerna. En student som, trots uppmaning, inte följer reglerna avvisas från KTC. Observera att upprepad ohörsamhet betraktas som störande av undervisning och anmäls till universitetets disciplinnämnd.

Hygien

Student som vistas i KTC:s lokaler ska:

 • bära kortärmad bussarong och byxor (tillhandahålls av KTC)
 • bära namnskylt (tillhandahålls av KTC)
 • inte bära ringar, armband, klocka
 • ha korta naglar och inget nagellack.
 • fästa upp långt hår och skägg så att det inte hänger eller faller ned
 • fästa upp huvudduk så att den inte lossnar och nedhängande delar ska vara instoppade i halslinningen.
 • i möjligaste mån bära inneskor

Ordning och förhållningssätt

Studenter som deltar i undervisning, examination eller genomför egenträning på KTC ska:

 • ha ett professionellt förhållningssätt och visa respekt för personal och medstudenter
 • vara omklädda och på plats när undervisning eller egenträning börjar
 • inte medta mat eller dryck till lokalerna
 • plocka undan och rengöra efter sig
 • sortera sina sopor efter kategori i sorteringsstationen (finns i korridoren på KTC)
 • lägga återanvändningsbara medicintekniska produkter som sprutor, 3-vägskran m.m. inklusive alla skydd/delar på anvisad vagn
 • lägga stickande föremål i anvisad stickburk

Mer information om de regler och förhållningssätt som gäller på KTC finns i detta dokument.