This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Audionomprogrammet fick besök från Tsukuba universitet, Japan

Susanne och Cecilia från audionomprogrammet med gäster från Japan och Stockholm.

Petter Kallioinen, institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Cecilia Nakeva von Mentzer, lektor hälsovetenskap, Örebro universitet. Susanne Köbler, programansvarig Audionomprogrammet, Örebro universitet. Keiichi Yasu, PhD Tsukuba University of Technology, Japan. Rumi Hiraga, PhD Tsukuba University of Technology, Japan.

Å så spännande det var att få ta emot gästerna Dr Rumi Hiraga och Dr Keiichi Yasu från Tsukuba University of Technology, Japan! På onsdagen den 15 februari gick besöket av stapeln i Prismahuset. Med stöd av internationaliseringsansvarig Dr Dimitri Beeckman och programansvarig Dr Susanne Köbler vid Audionomprogrammet, kunde dagen realiseras. Jag själv som har en bakgrund inom musik förstod att den mycket duktiga kammarkören från Musikhögskolan, ledd av studenter och Florian Benfer, skulle förgylla inledningen av mötet. Vilka duktiga sångare! Kopplingen var den att gästerna sedan lång tid tillbaka skapat kreativa lösningar för att möjliggöra musikupplevelser för personer med hörselnedsättning. Dagen bjöd på såväl presentationer av våra respektive program liksom forskningspresentationer inom tal, hörsel och språk. Med detta möte har vi förhoppningsvis sått ett frö för ett framtida samarbete om hur stödet ser ut för studenter med hörselnedsättning inom högre utbildning i Sverige och Japan.

Cecilia Nakeva von Mentzer, leg logoped, lektor i hälsovetenskap.

Elin Karlsson, leg audionom, forskare på audiologiskt forskningscentrum affilierad till Örebro universitet.