Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Juridicum/rättsvetenskap

Rättsvetenskapen i Örebro utmärker sig genom en möjlighet till fritt val bland en rad juridikkurser och en viss specialisering som inte finns någon annanstans. Förutom grundläggande kurser i juridik erbjuder Rättsvetenskapen i Örebro även vissa juridiska kurser som är unika till sitt innehåll. Eftersom EU-rätten är en del av den svenska rätten förenas dessa två rättssystem i alla kurser och många kurser inriktar sig dessutom på internationella och främmande rättssystem. Ämnet har expanderat kraftigt under det senaste decenniet och det tillkommer ständigt nya kurser. 

Utbildning och seminarier

Högre seminarier, Juridicum

Enhetschef

Laura Ervo

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Laura Ervo

E-post:

Telefon: 019 302135

Rum: L2505

Laura Ervo

Biträdande enhetschef

Carl-Johan Wase

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Carl-Johan Wase

E-post:

Telefon: 019 303455

Rum: L2377

Carl-Johan Wase

Ämnesansvarig

Eleonor Kristoffersson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Eleonor Kristoffersson

E-post:

Telefon: 019 303079

Rum: L2402

Eleonor Kristoffersson

Programansvarig Juristprogrammet

Johan Adestam

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Johan Adestam

E-post:

Telefon: 019 301314

Rum: L2406

Programansvarig Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning

Senem Eken

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Senem Eken

E-post:

Telefon: 019 301481

Rum: L2508

Administration

Studievägledning Juristprogrammet

Viktoria Strömberg
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 35 84
Rum: L2527

Studievägledning Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning

Peter Kjellström
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 14 34
Rum: L2525

Utbildnings- och forskningsadministration  

Juristprogrammet och kurser i rättsvetenskap på avancerad nivå

Helena Hill
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 13 24
Rum: L2469


Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning, fristående kurser i rättsvetenskap och uppdragsutbildning

Madelene Åkerström 
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 12 88
Rumsnummer: L2467


Forskning och forskarutbildning

Anna Carlberg
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 12 63
Rumsnummer: L2457