Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Juridicum/rättsvetenskap

Rättsvetenskapen i Örebro utmärker sig genom en möjlighet till fritt val bland en rad juridikkurser och en viss specialisering som inte finns någon annanstans. Förutom grundläggande kurser i juridik erbjuder Rättsvetenskapen i Örebro även vissa juridiska kurser som är unika till sitt innehåll. Eftersom EU-rätten är en del av den svenska rätten förenas dessa två rättssystem i alla kurser och många kurser inriktar sig dessutom på internationella och främmande rättssystem. Ämnet har expanderat kraftigt under det senaste decenniet och det tillkommer ständigt nya kurser. 

Utbildning och seminarier

Högre seminarier, Juridicum

Enhetschef

Laura Ervo

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Laura Ervo

E-post:

Telefon: 019 302135

Rum: L2505

Laura Ervo

Biträdande enhetschef

Carl-Johan Wase

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Carl-Johan Wase

E-post:

Telefon: 019 303455

Rum: L2377

Carl-Johan Wase

Ämnesansvarig

Eleonor Kristoffersson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Eleonor Kristoffersson

E-post:

Telefon: 019 303079

Rum: L2402

Eleonor Kristoffersson

Programansvarig Juristprogrammet

Maria Sjöholm

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Maria Sjöholm

E-post:

Telefon: 019 303581

Rum: L2503

Programansvarig Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning

Katalin Capannini-Kelemen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Katalin Capannini-Kelemen

E-post:

Telefon: 019 301282

Rum: L2502

Katalin Capannini-Kelemen

Administration

Studievägledning Juristprogrammet

Frida Johansson
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 13 66
Rum: L2525

Studievägledning Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning

Peter Kjellström
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 14 34
Rum: L2527

Utbildnings- och forskningsadministration  

Juristprogrammet och kurser i rättsvetenskap på avancerad nivå

Helena Hill
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 13 24
Rum: L2469


Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning, fristående kurser i rättsvetenskap och uppdragsutbildning

Madelene Åkerström 
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 12 88
Rumsnummer: L2467


Forskning och forskarutbildning

Anna Carlberg
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 12 63
Rumsnummer: L2457