Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning, 180 hp

Starttermin: Hösten 2021 (anmälan stängd)

Vill du bli specialist på internationell juridik och digitalisering? Rättsvetarprogrammet vid Örebro universitet är för dig som drömmer om ett kvalificerat juridiskt arbete i Sverige eller utomlands och som är intresserad av digitala teknologier samt dess betydelse för juridiken.

Två kvinnor samtalar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Rättsvetare från Örebro universitets kandidatutbildning inom ämnet rättsvetenskap är specialister på att utreda och lösa kvalificerade juridiska problem av internationell såväl som nationell karaktär. Utbildningen lägger särskilt fokus på att studera rättsområden med internationell anknytning samt juridikens förhållande till digitalisering och digitala teknologier. Utbildningen ger god inblick i olika internationella, europeiska och nationella institutioners administration och struktur.

Utbildningen inleds med en introduktion till rättsvetenskapen där rättssystem och juridikens argumentationsförutsättningar studeras grundligt. Under de kommande terminerna fokuseras det på internationell rätt, även återkopplingar till svensk rätt och digitalisering. Förvaltningsrätt, EU-rätt, folkrätt, mänskliga rättigheter, komparativ rätt, rättsteori och digitala teknologier inom internationell, europeisk och nationell juridik behandlas ingående. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och rättegångsspel som ställer krav på analytisk förmåga, aktivitet och engagemang. Undervisningen och examinationen bedrivs ofta på engelska. Kurser som ges på engelska är öppna för utbytesstudenter, så du får möjlighet att plugga tillsammans med studenter från hela Europa.

Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning förbereder dig till ett brett spann av juridiskt inriktade jobb inom främst offentlig sektor men även privat sektor, som till exempel handläggare av juridiska ärenden, myndighetsjurist vid förslagsvis konkurrensverket, migrationsverket, biträdande jurist.

Under utbildningen ges möjlighet till praktik inom juridiska yrken och utlandsstudier. Efter programmet finns möjligheter att, inom eller utom Sverige, studera vidare och skaffa sig en magister- eller masterexamen. Örebro universitet ger dig som student även stöd till vidare studier via våra nationella och internationella kontaktnät.

Utbildningsplan Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning, 180 hp

Termin ett, Rättsvetenskaplig introduktionskurs, introducerar studenterna till juridisk metod, svenska- och internationella rättskällor, rättsstatliga och civilrättsliga principer, statsrätt, juridik och digitala teknologier.

Termin två, Introduktion till digitalisering och legal tech, tar upp hur juridiken kan bli legal tech och digitala lösningar hos myndigheter och domstolar. Kursen Komparativ konstitutionell rätt följer och bygger på den nationella svenska statsrätten. Del två fokuserar på svensk Förvaltningsrätt för att ge studenter en stadig grund i hur den offentliga sektorn och myndigheter fungerar i Sverige.

Termin tre, Folkrätt och EU-rätt. Principerna för den internationella rättsordningen och dess institutioner behandlas. Internationell reglering behandlas, exempelvis inom den dynamiska juridiken som styr hur internationella och EU-institutioner fungerar, interagerar och hur dessa förhåller sig till digitala teknologier.

Termin fyra, Mänskliga rättigheter, behandlar mänskliga rättigheter globalt, regionalt och nationellt, och avslutas med ett rättegångsspel. Termin fyra avslutas med Internationell privaträtt med fokus på avtalsrätt, familjerätt och lagvalsfrågor.

Termin fem börjar med EU:s offentliga rätt. Därefter Legal tech, AI och automatisering. Kursen berör rättsområden som kan aktualiseras kring autonoma system. I terminens andra del fördjupas Juridik och digitala teknologier. Kursen täcker exempelvis digital omvandling, teknologins störande effekter och de sociala mediernas utmaningar och möjligheter i relation till framförallt folkrätt och EU-rätt.

Den sjätte terminen inleds med en kurs om Rättstraditioner i världen, inom och utanför Europa. Därefter Rättsteori och metod som följs av Examensarbetet i rättsvetenskap.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2021

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 60

Urval: Betyg 50%, Högskoleprov 50%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-39101

Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning förbereder dig till ett brett spann av juridiskt inriktade jobb inom främst offentlig sektor men även privat sektor, som till exempel handläggare av juridiska ärenden, myndighetsjurist vid förslagsvis konkurrensverket, migrationsverket, biträdande jurist på bland annat juristbyrå. Som rättsvetare med internationell inriktning så står dörren även öppen inom internationella organisationer, NGO:s (non-governmental organization) och företag.

Du kommer att ägna dig åt kvalificerat arbete med stort ansvar som får stor betydelse för andra människors liv, arbete, ekonomi eller medborgarskap. Du kommer att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som ska användas för att lösa problem. Möjligheter till egna vägval i karriären är i detta hänseende stora.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Peter Kjellström

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address