Institutionen för naturvetenskap och teknik

Obligatoriska forskarutbildningskurser NT

Här listas vilka obligatoriska forskarutbildningskurser som ingår i respektive examina. Observera att detta gäller om du som doktorand följer den senaste allmänna studieplanen. Om du följer en tidigare version kan kurskravet se annorlunda ut. Vid osäkerhet kring vilken allmän studieplan du följer, kontakta forskningsadministrationen.

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik, 7,5 hp

Livsvetenskap seminarieserie I, 4 hp (kursplan saknas)

Livsvetenskap seminarieserie II, 4 hp (kursplan saknas)

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik, 7,5 hp

Livsvetenskap seminarieserie I, 4 hp (kursplan saknas)

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik 7,5 hp

Kvantitativ forskningsmetodik 7,5 hp

Grundläggande litteraturkurs inom ämnesområdet, 5 hp (kursplan saknas)

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik 7,5 hp

Kvantitativ forskningsmetodik 7,5 hp

Grundläggande litteraturkurs inom ämnesområdet, 5 hp (kursplan saknas)

Livsvetenskap seminarieserie I, 4 hp (kursplan saknas)

Livsvetenskap seminarieserie II, 4 hp (kursplan saknas)

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik 7,5 hp

Livsvetenskap seminarieserie I, 4 hp (kursplan saknas)