Institutionen för naturvetenskap och teknik

Obligatoriska forskarutbildningskurser NT

Här listas vilka obligatoriska forskarutbildningskurser som ingår i respektive examina, enligt den senaste allmänna studieplanen.

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik, 7,5 hp

Livsvetenskap seminarieserie I, 4 hp (kursplan saknas)

Livsvetenskap seminarieserie II, 4 hp (kursplan saknas)

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik, 7,5 hp

Livsvetenskap seminarieserie I, 4 hp (kursplan saknas)

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik 7,5 hp

Kvantitativ forskningsmetodik 7,5 hp

Grundläggande litteraturkurs inom ämnesområdet, 5 hp (kursplan saknas)

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik 7,5 hp

Kvantitativ forskningsmetodik 7,5 hp

Grundläggande litteraturkurs inom ämnesområdet, 5 hp (kursplan saknas)

Livsvetenskap seminarieserie I, 4 hp (kursplan saknas)

Livsvetenskap seminarieserie II, 4 hp (kursplan saknas)

Forskning och avhandlingsplanering i naturvetenskap och teknik 7,5 hp

Livsvetenskap seminarieserie I, 4 hp (kursplan saknas)