Pristagare

Örebro studentkår, på uppdrag av Örebro universitet, utdelar pedagogiska priser till två lärare varje år.

Priset tilldelas en kvinna och en man eller en kvinna/man och en person med annan könsidentitet eller uttryck som har visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv. 

De pedagogiska pristagarna utses under höstterminen och efter att pristagarna offentliggjorts inbjuds de till den akademiska högtiden.

Pristagarna har enligt studenternas nomineringar levandegjort undervisningen inom grund- eller forskarutbildningen och utmärkt sig som duktiga pedagoger.