This page in English

Mieke Verloo

Mieke Verloo är professor i jämförande politik och ojämlikhetsfrågor vid Radboud-universitetet, Nederländerna, och knuten till Institutet för humanvetenskap i Wien. Hennes forskning handlar om kön och politik med fokus på jämställdhetspolitik, feministiska rörelser, anti-genusdiskurser och motstånd mot feminism och jämställdhet. 2015 tilldelades hon pris för enastående insatser under sin karriär av European Conference on Politics and Gender (ECPG).

Mieke Verloo har lett flertalet stora forskningsprojekt, och har också lång erfarenhet av konsult- och utbildningsuppdrag inom jämställdhetsintegrering och intersektionalitet för flera europeiska regeringar och institutioner.

Hennes teoretiska och metodologiska arbete kopplat till feministisk och politisk teori, teori om sociala rörelser och motstånd mot jämställdhet har bland annat lett till utvecklingen av metoden critical frames analysis. Hon är för närvarande ledare för projektet Co-Creating Inclusive Intersectional Democratic Spaces Across Europe (CCINDLE) som analyserar dels hot mot demokrati och feminism, dels hur feministiska förändringsaktörer bemöter dessa hot.

Mieke Verloo har generöst delat med sig av sin tid och expertis, vilket har varit mycket betydelsefullt för det pågående samarbetet med Örebro universitet – ett samarbete vi ser fram emot att fortsätta.

Mieke Verloos forskning och hennes förmåga att stärka feministiska röster i en tid då antidemokratiska och antifeministiska krafter flätas samman och sprids över hela Europa är ett utmärkt exempel på den betydelse som samhällsvetenskapen har för att demokratiska värden ska kunna upprätthållas. Det ger oss också en strimma av hopp.