Campus USÖ

Alldeles bredvid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) ligger Örebro universitets medicinarcampus. Här finns institutionen för Medicinska vetenskaper, ett medicinskt bibliotek och Kliniskt forskningscentrum, som ger stöd för patientnära klinisk forskning.