This page in English

Elina Mäki-Torkko

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: ZWxpbmEubWFraS10b3Jra287b3J1LnNl

Telefon: 019 303420, 0707 538930

Rum: X2208

Elina Mäki-Torkko
Forskningsämne

Om Elina Mäki-Torkko

Elina Mäki-Torkko är professor i medicinsk audiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper sedan november 2016. Hon är också enhetschef för det Audiologiska forskningscentret vid Örebro universitetssjukhus och överläkare i audiologi vid audiologiska kliniken vid Örebro universitetssjukhus. Elina är docent i audiologi vid Uleåborgs universitet, Finland (2007-) och gästprofessor vid Linköpings universitet (2017-). Sedan 2016 är Elina vetenskapligt råd inom audiologi vid Socialstyrelsen.

Ett av Mäki-Torkkos största forskningsintressen är hörselepidemiologi, särskilt när det gäller åldersrelaterad hörselnedsättning, detta i samarbete med Uleåborgs universitet. Efter att under perioden 2002-2006 ha deltagit i ett europeiskt forskningssamarbete ARHI (QLRT 2001-00331) som syftade till att undersöka miljö-, medicinska och genetiska faktorer relaterade till åldersrelaterad hörselnedsättning har hon fortsatt bedriva epidemiologisk forskning i samarbete med Uleåborgs universitet. Detta har hittills resulterat bland annat i två doktorsavhandlingar. Hon leder också longitudinella studier om nyttan av cochleära implantat hos vuxna. 

CV Elina Mäki-Torkko

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript