This page in English

Elina Mäki-Torkko

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303420, 0707 538930

Rum: C4220

Elina Mäki-Torkko
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Elina Mäki-Torkko

Elina Mäki-Torkko är professor i medicinsk audiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper sedan november 2016. Hon är också avdelningschef för det Audiologiska forskningscentret vid Örebro universitetssjukhus och överläkare i audiologi vid audiologiska kliniken vid Örebro universitetssjukhus. Elina är docent vid Uleåborgs universitet, Finland (2007-) och gästprofessor vid Linköpings universitet (2017-). Sedan 2016 är Elina vetenskapligt råd inom audiologi vid Socialstyrelsen.

Ett av Mäki-Torkkos största forskningsintressen är hörselepidemiologi, särskilt när det gäller åldersrelaterad hörselnedsättning, detta i samarbete med Uleåborgs universitet. Under 2002-2006 deltog hon i ett europeiskt forskningssamarbete ARHI (QLRT 2001-00331) som syftade till att undersöka miljö-, medicinska och genetiska faktorer relaterade till åldersrelaterad hörselnedsättning. Hon leder också longitudinella studier om nyttan av cochleära implantat hos vuxna. Ett exempel på pågående internationellt samarbete är en systematisk översikt på vetenskaplig evidens avseende konsekvenserna av permanent ensidig hörselskada med debut före tre års ålder

CV Elina Mäkki-Torkko

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript