This page in English

Blackboard för undervisande personal

Blackboard är universitetets digitala lärmiljö. I systemet finns ett antal verktyg som skapar pedagogiska möjligheter.

Supportformulär