Lägga till frågebank i test

Frågebank i test

Frågebanker är en samling av frågor som går att använda i flera test och uppgifter.  Man kan ställa in så att ett slumpat urval av frågor ur en frågebank visas varje gång en deltagare genomför ett specifikt test. 

Lägg till en frågebank till ett test

I ett test, klicka på plustecknet på den plats där du vill lägga till frågebanken. I menyn som visas välj Lägg till frågebank.Skärmbild - Lägg till frågebank

På sidan Lägg till frågebank, kan du söka, förhandsgranska , filtrera och välja frågor från andra tester och frågebanker i kursen du befinner dig i. I detta läge får man endast titta på frågorna. De kan redigeras när frågebanken lagts till i testet.

Panelen Filtreringsvillkor, till vänster, öppnas som standard och alla frågor visas i ytan till höger. Denna yta förändras löpande, utifrån gjorda val och filter.

Informationen högst upp i panelen visar hur många källor som valts och hur många objekt (frågor) man har att välja bland. Klicka på X för att minimera panelen och få större yta att granska frågorna. Klicka på Filter för att öppna panelen igen.

Skärmbild -filtrera resultatI panelen Filtreringsvillkor kan man göra enkla sökningar utifrån ord i frågetexten. Endast exakt sökning är möjlig i nuläget.

Visa och lägg till frågor i frågebank

NOTERA! Det går inte att lägga till frågor från en frågebank om:

  • Du har lagt till ett Kriterium i uppgiften eller testet
  • Du valt att samla in inlämningar offline
  • Studenter har öppnat testet/uppgiften

På sidan Lägg till frågebank kan man expandera frågor för att se hela frågetexten, svarsalternativ etc. Klicka på pilen längst ut till höger för att expandera alternativt minimera frågan. Det går inte att redigera frågor eller poängvärdet på denna sida.

Markera kryssrutan till vänster för att välja frågor som ska läggas till i frågebanken. Längst ner till vänster på sidan ser man hur många frågor som lagts till.
Avsluta med att klicka på knappen Lägg till frågor. Skärmbild - Visa och lägg till frågor

Det går att välja att visa att t.ex. 3 av 50 frågor som ska visas för studenten. Då väljs 3 frågor ut slumpmässigt för varje student.

Ange poängvärde och ange antal frågor som ska visas för deltagaren. Samma poängvärde tilldelas samtliga frågor i frågebanken. Frågorna visas i slumpad ordning för respektive deltagare.
Klicka på Spara för att lägga till frågebanken i testet.skärmbild: ange antal frågor

Redigera frågebank

Man kan redigera frågebanken för att ändra poäng eller antal frågor som ska visas. Klicka på de tre prickarna ute till höger och välj Redigera.
För att lägga till eller redigera enskilda frågor, klicka på länken Visa frågor.Skärmbild-redigera frågebank


Lägg till ytterligare frågor i frågebanken genom att klicka på knappen Lägg till fråga uppe till höger. OBS! Du kan endast lägga till befintliga frågor i kursen, inte skapa nya.

Redigera enskilda frågor genom att klicka på de tre prickarna i anslutning till frågan

Skärmbild -redigera frågebank

När man väljer Redigera/gör ny bedömning, visas ett meddelande som anger hur många andra tester som berörs av ändringen. Om man redigerar en fråga i en frågebank, slår förändringen igenom överallt i kursen där frågan används. Om man t ex ändrar korrekt svarsalternativ, görs en ombedömning av frågan i samtliga tester där frågan används. Detsamma gäller om man gör förändringar i ursprungsfrågan. Denna förändring slår igenom i alla frågebanker och tester där frågan används.Skärmbild-uppdatering av fråga

När någon deltagare har påbörjat eller lämnat in ett test, kan man inte lägga till, ta bort frågor från en frågebank eller ta bort en bank från ett test.