Support - Wiseflow

Information om vår supportorganisation

Att arbeta med att utveckla och förvalta ett systemstöd för en stor process som digitala examinationer är ett krävande och spännande arbete. För att täcka upp alla delar som processen omfattar är vi medarbetare från olika avdelningar, med varierande kunskaper och ansvarsområden.

Oavsett vad din fråga eller önskemål gäller så är det en väg in för allting som handlar om WISEflow. Vi ser till att din fråga hamnar hos rätt funktion så att du får svar så snabbt som möjligt.

E-postadressen är: This is an email address.

 Våra pedagogiska utvecklare hjälper dig att att utveckla dina digitala examinationer och erbjuder ett stöd med stor bredd. Bland annat kan våra pedagogiska utvecklare hjälpa dig med frågeformuleringar, upplägg av examinationer och bedömningsfrågor.

Högskolepedagogiskt centrum erbjuder flera drop-in tillfällen i veckan där du kan ansluta online och få svar på dina frågor.

https://www.oru.se/om-universitetet/hogskolepedagogiskt-centrum/behallare/Kalender/kalendarium/

Medarbetare

Petronella Ekström

Befattning: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Petronella Ekström

E-post:

Telefon: 019 301422

Rum: L2116

Petronella Ekström

Anna Hultgren

Befattning: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Anna Hultgren

E-post:

Telefon: 019 302130

Rum: L2116

Anna Hultgren

Studentavdelningen ansvarar för att stödja utbildningsadministratörer, studenter och tentamensvakter i deras arbete med WISEflow. Studentavdelningen arbetar även med att utveckla processen kring examinationer och utöka systemstödet.

På Studentavdelningen finns systemansvarig och systemägare för WISEflow.

Medarbetare

Sarah Lombrant

Befattning: Verksamhetsutvecklare Organisation: Studentavdelningen

Profilsida: Sarah Lombrant

E-post:

Telefon: 019 303952

Rum: L2222

Sarah Lombrant

IT-avdelningen ansvarar för att stödja undervisande personal i deras arbete med WISEflow. Teknisk support, genomgångar av systemet och att bidra till utvecklingen av systemstödet är några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna.

Medarbetare

Erik Sundström

Befattning: Systemadministratör Organisation: Avdelningen för digitalisering och IT

Profilsida: Erik Sundström

E-post:

Telefon: 019 303021

Rum: L1313B