Vad får mina studenter för information och stöd kring WISEflow-tentor?

För tentamen som skrivs i WISEflow får studenten en del information och stöd från oss i supporten (Studentavdelningen). Syftet är att tentorna ska hanteras så likvärdigt som möjligt och att du som lärare ska slippa en del av det arbetet.

 1. Administratören för tentamen aktiverar flowet (gör synligt) i samband med att tentamensanmälan öppnar.
 2. Student anmäler sig till tentamen i Ladok Studenttjänster.
 3. Studenten finns i WISEflow dagen efter och ett mejl skickas till studenten från systemet.

Mejlet når alla studenter som anmält sig, inklusive eventuella tidigare terminers studenter. Om studenten har valt engelska som systemspråk i WISEflow, kommer mejlet på engelska. Mejlet innehåller följande information:

Mejl till studenter FLOWmulti

Länkar:
Instruktioner digital hemtentamen i WISEflow (FLOWmulti)

Praktisk information - digital salstentamen i WISEflow

 1. Administratören för tentamen aktiverar flowet (gör synligt) i samband med att tentamensanmälan öppnar.
 2. Student anmäler sig till tentamen i Ladok Studenttjänster.
 3. Studenten finns i WISEflow dagen efter och ett mejl skickas till studenten från systemet.

Mejlet når alla studenter som anmält sig, inklusive eventuella tidigare terminers studenter. Om studenten har valt engelska som systemspråk i WISEflow, kommer mejlet på engelska. Mejlet innehåller följande information:
Mejl till student efter anmälan

Länk:
Praktisk information - digital salstentamen i WISEflow

 1. Administratören för tentamen aktiverar flowet (gör synligt) i samband med att tentamensanmälan öppnar.
 2. Student anmäler sig till tentamen i Ladok Studenttjänster.
 3. Studenten finns i WISEflow dagen efter och ett mejl skickas till studenten från systemet.

Mejlet når alla studenter som anmält sig, inklusive eventuella tidigare terminers studenter. Om studenten har valt engelska som systemspråk i WISEflow, kommer mejlet på engelska. Mejlet innehåller följande information:

Mejl till student vid anmälan

Länk:

Instruktioner digital hemtentamen i WISEflow

För hemtentamen i WISEflow som pågår under en och samma dag, skickar vi ett meddelande till studenterna. Det skickas via WISEflow och dyker upp när studenterna öppnar sin tentamen för dagen. Vi skickar meddelandet ca 30 minuter före start.

Meddelandet lyder:

"För support av WISEflow-frågor under pågående tentamen, ring 019-30 34 95."


För hemtentamen som pågår över flera dagar, hänvisas studenterna att mejla This is an email address

 

Vid en salstentamen i WISEflow hanteras det mesta av frågorna av våra tentamensvakter. Vi i supporten är dock alltid på plats och vakterna har alltid möjlighet att ringa oss för tekniskt stöd. Det gäller från det att studenterna släpps in i salen (30 minuter före start) till dess att sista skrivande - inklusive eventuell student med anpassad tentamenstid - har lämnat in sin tentamen i WISEflow.

Vid tentamenstidens slut, fryser sig frågorna och studenten kan inte längre besvara något.

Om studenten av något skäl inte lämnat in sin påbörjade tentamen, lämnar vi i supporten in åt studenten.

Du som rättande lärare ser ingen skillnad på dessa och andra inlämningar.

Om student ringer inom ramen för tentamenstiden  och har problem med inlämning, sker följande:

 • Vi ställer kontrollfrågor där vi relativt enkelt kan avgöra om studenten har tekniskt problem eller inte.
 • Om den har haft problem som kan kopplas till WISEflow, hjälper vi studenten att lämna in. Vi noterar det i vår monitor, men du som rättande lärare ser ingen skillnad på denna och andras inlämnade tentamen.

Om studenten ringer senare:

 • Vi ber studenten mejla in sin tentamen till oss på This is an email address.
 • Vi meddelar studenten att vi tagit emot tentamen och att examinator får avgöra om den ska acceptera den sena inlämningen.
 • Vi mejlar examinatorn detta (anpassat efter aktuell situation) och studentens anonymitet kan bibehållas.

"Hej,
På tentamen XXXXX:XXXX idag med ordinarie sluttid XX:XX kontaktade student med flow id X oss kl XX:XX och hade inte hunnit lämna in sin tentamen i tid. Vi i supporten bedömer att det inte förelåg några tekniska hinder i systemet för inlämning. Vi bad studenten mejla sin tentamen till oss och den inkom XX:XX.

Examinator kan besluta om att sent inlämnad tentamen ändå ska bedömas. Om ni gör det, lägger vi upp den inlämnade tentamen i WISEflow och meddelar studenten. Om ni inte accepterar den sena inlämningen, meddelar vi studenten det."

 • Våra jurister menar att det ska finnas tydliga skäl till att acceptera sena inlämningar och att vi bör ha en restriktiv hållning.
  • Tänk på likabehandling!
  • Information om hur inlämningen ska gå till, har skickats ut från systemet och framgår i en del fall av lärarens instruktioner också.
  • Telefonnummer till support har skickats ut samma dag som tentamen ges.
  • Prata gärna ihop er inom ämnet så att ni tar likvärdiga beslut.

 

Om du får frågor från studenter som gäller WISEflow

Vidarebefordra mejlet till oss på This is an email address så svarar vi studenten.