Digital salstentamen

Att din examination är en digital salstentamen framgår av ditt schema. Vid Örebro universitet har vi WISEflow som system. Du skriver digital salstentamen på din egen bärbara dator.

Detta måste du göra inför digital salstentamen

  • Du måste ha installerat en särskild webbläsare, LockDown-browser, på din dator och ha fungerande anslutning till det trådlösa nätverket, eduroam (trådlöst nätverk).
  • WISEflow stöds av de vanliga webbläsarna men fungerar bäst i Firefox och Chrome.
  • Du kommer att logga in med ditt ORU-konto. Du ansvarar själv för att veta ditt användarnamn och lösenord.
  • Om du inte har förberett dig enligt instruktionerna, riskerar du att inte komma igång enligt ordinarie starttid med din tentamen.

I skrivsalen

  • Ta del av instruktioner om digital salstentamen som finns vid din skrivplats. En tentamensvärd är alltid tillgänglig under din tentamen.
  • Ha din strömkabel till datorn i under hela tentamen.
  • Du får inte ha något kopplat till datorns USB-port.
  • När du avslutat din digitala salstentamen kan du välja att få ett kvitto på att du lämnat in din tentamen. Kvittot skickas till din e-post.