Digital salstentamen i WISEflow - praktisk information

Att din examination är en digital salstentamen i WISEflow framgår av ditt schema.

Detta måste du göra inför digital salstentamen

På tentamensdagen

Du ska vara på plats vid tentamenssalen 30 minuter innan tentamen börjar, så att du kan identifiera dig, hitta din plats, starta din dator och logga in i WISEflow.

Extra viktigt att tänka på under tentamen är:

  1. Stäng av din mobiltelefon så att den inte belastar det trådlösa nätverket.
  2. Ha din strömkabel till datorn i under hela tentamen.
  3. Kontrollera så du inte har något kopplat till datorns USB-port. 

Support

Salstentamen i WISEflow

Du skriver digital salstentamen på din egen bärbara dator. WISEflow stöds av de vanliga webbläsarna men fungerar bäst i Firefox och Chrome.

Du behöver också ha en särskild webbläsare (LockDown-browser) installerad på din dator och fungerande anslutning till det trådlösa nätverket (eduroam).

Du ansvarar också för att ha koll på användarnamn och lösenord till ditt ORU-konto ifall du skulle behöva använda en lånedator.

Om du inte har förberett dig enligt instruktionerna, riskerar du att inte komma igång enligt ordinarie starttid med din tentamen.

Nedan hittar du information om var du kan vända dig för support inför din tentamen.

Övrigt

Information om digital salstentamen för nya studenter

I den här filmen berättar Sofie på WISEflow-supporten hur en digital salstentamen i WISEflow går till:

  • Före tentamen: 0 - 3.38
  • På tentamensdagen 3.39- 7.40
  • Efter tentamen 7.41 - 9.30

Längre ner på den här sidan finns samma information i textformat.