This page in English

Instruktion digital hemtentamen i WISEflow

Att din examination ska skrivas som hemtentamen i WISEflow, syns i ditt schema.

När har anmält dig på tentamen via Studenttjänster får du ett mejl från WISEflow. Detta mejl kommer senast dagen efter tentamensanmälan stängt. Prova då att logga in i WISEflow så att du känner igen dig när det är dags för tentamen.

Det ska framgå i mejlet vilken av tentamenstyperna nedan (FLOWassign eller FLOWmulti) just din kurs ska skriva. 

  • Om du har öppnat din hemtentamen räknas det som att du har deltagit på tentamenstillfället och som en följd av detta får du ett betyg, även om du lämnat in ett blankt svar eller inte lämnat in något svar.
  • Hemtentamen i WISEflow använder inte LockDown-browser. Du kan alltså skriva på vilken dator som helst.
  • Om du får ett felmeddelande när du försöker logga in i WISEflow, kontakta This is an email address. Vi har kanske inte hunnit skapa ett konto till dig ännu.
  • Kontakta This is an email address även för andra frågor kring hemtentamen i WISEflow.
  • Om du behöver tekniskt stöd  under pågående tentamen, ring 019-30 34 95.
  • Om din hemtentamen pågår längre än en dag och du behöver tekniskt stöd, mejla This is an email address för support.