This page in English

Instruktion digital hemtentamen i WISEflow

Att din examination ska skrivas som hemtentamen i WISEflow, syns i ditt schema.

När har anmält dig på tentamen via Studenttjänster får du ett mejl från WISEflow. Detta mejl kommer senast dagen efter tentamensanmälan stängt. Prova då att logga in i WISEflow så att du känner igen dig när det är dags för tentamen.

Det ska framgå i mejlet vilken av tentamenstyperna nedan (FLOWassign eller FLOWmulti) just din kurs ska skriva. 

  • Hemtentamen i WISEflow använder inte FLOWlock-browser. Du kan alltså skriva på vilken dator som helst.
  • Om du får ett felmeddelande när du försöker logga in i WISEflow, kontakta This is an email address. Vi har kanske inte hunnit skapa ett konto till dig ännu.
  • Kontakta This is an email address även för andra frågor kring hemtentamen i WISEflow.
  • Om du behöver tekniskt stöd  under pågående tentamen, ring 019-30 34 95.
  • Om din hemtentamen pågår längre än en dag och du behöver tekniskt stöd, mejla This is an email address för support.