FLOWlock och FLOWassign (Författare)

Information om hur du som författare skapar en tentamen i FLOWassign.

Inspelade genomgångar av Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare. 

The recordings are in Swedish but there are English subtitles available. 

Select English subtitles by pressing (CC) shown in the bottom right corner.

FLOWlock och FLOWassign är två olika tentamenstyper men tillvägagångsättet för att skapa och bedöma tentamenstyperna är densamma. En stor fördel med FLOWlock och FLOWassign är den direktkoppling som finns mot Urkund (integration)

FLOWlock används för textbaserad digital salstentamen.

FLOWassign används för hemtentamen.

Skapa en uppgift

 1.  Gå in under fliken Författare
 2.  Klicka på Ny uppgift till höger om rubriken Uppgifter
  Ny FLOWassign.PNG
 3. Skriv in uppgiftens Titel
  • Döp uppgiften till namnet så som den står i kursplanen.
  • Titeln är begränsad till 50 tecken.
 4. Du kan välja att skriva in en kompletterande Beskrivning av uppgiften
 5. Du kan välja att skriva in Taggar på din uppgift/tentamen
  Skapa uppgift FLOWassign.PNG
 6. Klicka på Nästa för att skapa din uppgift
 7. Välj Filbaserad uppgift och klicka på Skapa
  Skapa filbaserad uppgift.PNG
 8.  När du skapat din Uppgift är det dags att lägga till ett innehåll. Det gör du genom att klicka på Lägg till filer och välj Genom att ladda upp en fil
  Lägg till filer.png
 9.  Klicka på Ladda upp och bläddra fram PDF-filen med innehållet
  Ladda upp.PNG
 10. Du har nu laddat upp filen med innehållet och kan lägga till en titel samt förhandsgranska innehållet.
  Extramaterial.PNG

Publicera uppgiften

När du känner dig nöjd med din Uppgift är det dags att publicera den.

 1. Klicka på knappen Publicera längst upp i sidhuvudet på din Uppgift
  Publicera.PNG


 2. Din uppgift öppnas nu i ett fönster där kan du förhandsgranska innehållet och godkänna publiceringen. Klicka på den gröna knappen Godkänn längst ner till höger i fönstret
  Godkänn publicering.PNG
 3. Uppgiften publiceras och sparas under rubriken Publicerade uppgifter
  imagejmhb.png

Bifoga din publicerade uppgift till aktuellt flow.

 1. Ställ pekaren över titeln på din Publicerade uppgift så öppnas en liten "pratbubbla" med texten Klicka för att kopiera referensen till din klippbräda 
 2. Klicka på titeln så kopieras referenskoden automatiskt
  Kopiera referenskod.png
  Du kan även se referenskoden i ljusgrått under titeln på den Publicerade uppgiften - i det här exemplet A84G-9BQU
 3. Klicka på fliken Associerade flows
  Associerade flows.PNG
 4. Bifoga din tentamen till flowet genom att klicka på den lilla pilen till höger om flowets sidhuvud.
 5. Klistra in den referenskod du har kopierat i rutan där det står Referens och klicka på Bifoga.

Du har nu bifogat din tentamen till det aktuella flowet.

När du har öppnat bedömningsverktyget kan du ta del av analysrapporter för respektive inlämning genom att klicka på knappen Likhet som visas överst till höger. 

knapp för analysrapport

När du klickar på knappen öppnas en ny flik i din webbläsare och det är här du tar del av analysrapporten.

Analysöversikt

Översikt

 1. Rutorna representerar sidor av det dokument som har analyserats av Urkund. 
  Färgkoderna visar vilken eller vilka delar av dokumentet som innehåller matchningar. 
  Samtliga rutor går att klicka på för att få en tydligare beskrivning om matchningen.
 2. Verktygsfältet
  1. Klicka på Cirkeln för att återställa analysrapporten, används exempelvis om du har valt att exkludera källor i rapporten men vill sedan återgå till orginalrapporten.
  2. Klicka på Pil ner för att ladda ner analysrapporten och ta del av den offline.
  3. Klicka på Frågetecknet för en genomgång av Urkunds analysverktyg. 
 3. Här visas en överblick över samtliga matchningar och varningar i analysrapporten. 
  Klicka på en matchning eller varning för att direkt gå till den delen av dokumentet.
 4. Det enskilda dokumentets matchning visas i procent och även genomsnittet för vårt lärosäte. 
 5. Här visas ytterligare information om dokumentet, antal ord, dokumentnamn osv.

På fliken Källor listas respektive källa som matchningar har gjorts mot. 

Källor

 1. Olika typer av källor, för varje matchning framgår det var matchningen kommer ifrån. Skolarbete (SA) Hemsida (W) Tidsskrift (J). 
  I exemplet på bilden ovan är matchningen mot ett tidigare skolarbete (SA). 
 2. Varje källa presenteras på en separat rad. Här framgår det hur många procent av textlikhet källan innehåller.

Under fliken Träffar visas samtliga matchningar som Urkund har hittat. På vänster sida visas text från det inlämnade dokumentet och på höger sida visas text och matchningens källa.

Fliken träffar

Textlikhet

1. Är textstycken som har matchats mot andra källor.

Varningar

2. Är upplysningar om eventuella oegentligheter i dokumentet, exempelvis bilder, misstänksam textformatering och osynliga tecken för att påverka ordräkningen. 

Support

Erik Sundström

Befattning: Systemadministratör Organisation: Avdelningen för digitalisering och IT

Profilsida: Erik Sundström

E-post:

Telefon: 019 303021

Rum: L1313B

I FLOWassign och FLOWlock går det att ladda upp flera versioner av en tentamen till ett tentamenstillfälle. Det kan exempelvis vara användbart vid hemtentamen där små skillnader i en tentamen kan förhindra otillåtet samarbete mellan studenter. 

Det går också att dela ut en version av tentamen till samtliga studenter och istället fördela ut olika bilagor, det kan exempelvis vara användbart när studenterna ska analysera texter. På detta sätt får studenterna ta del av olika texter.

Författaren skickar samtliga filer till utbildningsadministratören som laddar upp filerna till systemet och gör fördelningen enligt anvisning från läraren. 

I exemplet nedan har vi delat ut en tentamen till samtliga studenter men olika versioner av tillhörande bilagor. 

Fördelning av uppgifter

Vill du veta mer? Kontakta This is an email address.

Det finns flera fördelar med bedömningsmatriser. En bedömningsmatris kan bland annat underlätta bedömningsarbetet samt tydliggöra mål och kriterier för studenten. 

Författaren skapar bedömningsmatriser direkt i WISEflow och bedömningsmatriserna kan sedan användas i en FLOWassign eller FLOWlock.

Om ni är flera bedömare, går det att skapa en bedömningsmatris för respektive bedömare vilket innebär att bedömaren endast ser den matris som innehåller bedömningskriterier för den frågan läraren ska bedöma.

Skapa en bedömningsmatris.
Använd bedömningsmatris vid bedömning.

Vill du veta mer? Kontakta This is an email address.

Din utbildningsadministratör kan vitlista webbsidor och studenterna får därmed tillgång till material på internet. Det kan exempelvis vara en PDF som har laddats upp till molnet eller en sida på internet. 

Under pågående tentamen är studenternas datorer nedlåsta, genom att vitlista en webbsida får studenterna läsbehörigheter till den specifika webbsidan trots att deras datorer är nedlåsta. 

Vill du veta mer? Kontakta This is an email address.

Alla frågor angående WISEflow hänvisas till This is an email address.

Vid behov att stöd via telefon, ring 019-30 3021. 
Om du inte får svar direkt kommer du att bli uppringd.